Samenwerken
Wat móet er gebeuren en wat wil je dat er gebeurt in de gemeente? Zoveel onderwerpen zijn belangrijk en spelen een rol hierin. Want je wilt voor de mensen zorgen die het nodig hebben, je wilt bijdragen aan het klimaat, wat willen we met kunst en cultuur, hoe regelen we het onderhoud van wegen en het groen, maar je wilt ook (door)ontwikkelen als gemeente. En zo zijn er vele onderwerpen die beschreven zijn en dus ook besproken worden. Elke politieke partij heeft natuurlijk zijn eigen visie op wat het beste is voor Apeldoorn en haar inwoners. Uitgangspunt is dat we er met alle volksvertegenwoordigers in de raad uit moeten en willen komen. Het is vaak een drukke periode met lezen, rekenen, bespreken, debatteren en lange vergaderingen.

371
Hoe pak je dat 371 pagina’s tellende document dan aan? Dat vind ik persoonlijk altijd een enorme uitdaging. Ik ben namelijk niet zo van de cijfers en het rekenwerk. Dus de MPB is stiekem echt een worsteling voor me. Gelukkig hebben we een topfractie, met mensen met diverse talenten, waar we elkaar heel mooi aanvullen. Ik ben dan dus extra blij dat er echte “cijfertypes” bij zitten. Ik noem geen namen, Paul en Danny, hihi!
Ik heb mijn focus gelegd op mijn portefeuilles dat houdt het lezen en voorbereiden overzichtelijk. We hebben elkaar heel vaak online gesproken en zo stukje bij beetje alle delen kunnen behandelen.

Corona
Dit jaar is uiteraard compleet anders dan andere jaren door Corona. Corona heeft de hele wereld op zijn kop gezet, en dus ook de gemeente Apeldoorn. Want zoveel onzekerheden, zoveel veranderingen, zoveel omdenken en ik ben bang dat dat nog wel even zo blijft.
Waar de raad in voorgaande jaren in de raadszaal bij elkaar kwam, is de gehele bespreking in stukjes gehakt en heeft het vooral online plaatsgevonden. Met een, keurig volgens de maatregelen, afvaardiging in de raadszaal en de overige raadsleden thuis. Dat doet wat met de voorbereiding, maar ook met het debat.

Moties en amendementen
Zoals wellicht bekend is zijn wij als fractie niet heel scheutig met tekstwijzigingen (amendementen) of nieuwe voorstellen (moties) tijdens de MPB. We zijn overigens wel kritisch, dat staat echt los van elkaar. Dit jaar hebben we één motie ingediend ''Cultuur is voor alle kinderen''.

Een motie waarin we het college vragen om te kijken naar cultuuronderwijs in Apeldoorn in samenwerking met alle besturen van het basisonderwijs èn voortgezet onderwijs. In Zutphen is een mooie brede samenwerking, waar we in Apeldoorn van zouden kunnen leren, want wij geloven dat cultuuronderwijs (in de breedste zin) heel erg bijdraagt aan de ontwikkeling van een kind. En daarom toegankelijk moet zijn voor alle kinderen. Dat lukt helaas niet altijd thuis en daarom kunnen de PO- en VO-scholen hier een mooie bijdrage aan leveren.
Aangezien ik de motie voorbereid had, zat ik er online klaar voor om alle tegenargumenten en vragen te horen (en eventueel via app toe te lichten). Maar na het toelichten van de motie gebeurde er niks. Helemaal niks. Even voelde ik teleurstelling. “Huh? Geen vraag? Geen opmerking?”. “Al dat werk voor niks?” Hier komt dus het ontbreken van lange politieke ervaring om de hoek kijken. Want een motie indienen die dan zonder enig commentaar, overgenomen wordt met een toezegging van de wethouder, dat is dus juist heel mooi. Dank je, Paul, voor je appje met dit inzicht hierover naderhand.

Trots en blij
Na lange vergaderingen en een online stemronde, heeft GroenLinks Apeldoorn ingestemd met de begroting. Als je meer wilt weten over onze visie hierop, klik https://apeldoorn.groenlinks.nl/nieuws/algemene-beschouwingen-35 de algemene beschouwingen door Danny te bekijken of lezen.

En “mijn” MPB? Die is dit jaar afgesloten met gepaste trots en blijdschap. Ik ben er trots op dat ik het proces steeds beter snap en gek genoeg steeds leuker begin te vinden. Maar vooral omdat onze motie “Cultuur voor alle kinderen” is aangenomen. En dat daar hopelijk heel veel mooie samenwerkingen rondom cultuuronderwijs uit gaan komen.

En gaat over tot de orde van de dag * 🤔

 

Dieuwke de Boer, fractievertegenwoordiger

 

* Als je nu een groot vraagteken boven je hoofd hebt, dan snap ik dat helemaal! Lees een paar moties, dan valt 't kwartje. 😃