Eerst maar eens beginnen bij het laatste: wat vindt GroenLinks Apeldoorn.

Wij zijn van mening dat alle mensen die in Apeldoorn wonen meetellen en ertoe doen, ongeacht leeftijd, geslacht, geaardheid, overtuiging of afkomst. Dat brengt dus met zich mee dat er een behoefte is aan een grote verscheidenheid aan woningen. Dit standpunt uit ons verkiezingsprogramma is duidelijk te lezen in de visie en missie van onze fractie.

Visie

GroenLinks Apeldoorn zet zich in voor een sociale en duurzame omgeving waar men prettig woont, werkt en recreƫert. Dat doen wij in samenwerking met burgers, andere politieke partijen, maatschappelijke organisaties de lokale middenstand en het bedrijfsleven.

Missie

Wij staan voor een inclusieve samenleving waaraan een ieder zijn of haar bijdrage kan en mag leveren. Daarnaast hechten wij waarde aan het groene karakter van onze gemeente en willen wij deze eigenschap verder verbreden om onze gemeente te verduurzamen.

Onze visie en missie brengen met zich mee dat er naast simpelweg alleen maar bouwen er voor ons andere belangrijke punten zijn. Wij willen dat mensen in een duurzaam huis kunnen wonen om zo bij te dragen aan het verminderen van het gebruik van stroom en gas. Het prettig wonen houdt voor ons in dat er ook aandacht is voor de buurt. Of het nou gaat om de samenstelling van de buurt of dat het gaat om de omgeving. Prettig wonen houdt onder andere in dat je prettige buren hebt, de kinderen veilig buiten kunnen spelen, er veel groen is en er voorzieningen zijn zoals winkels en plekken om elkaar te ontmoeten.. Om dit alles te bereiken vinden wij het belangrijk om als partij midden in de samenleving te staan en hebben wij regelmatig contact met inwoners, belanghebbenden en met de woningcorporaties. Alleen kunnen wij weinig tot niets, in samenwerking komen wij verder. Door samenwerking willen en kunnen wij onze idealen bereiken.