Photo by Jelle Harmen van Mourik on Unsplash

Wonen in Apeldoorn

Het onderwerp wonen staat de laatste tijd volop in het nieuws. Onderzoeken laten zien dat er landelijk te weinig woningen beschikbaar zijn en dat er woningen bij moeten komen. Vooral in het zogenaamde sociale en middensegment is er een sterke behoefte aan meer woningen. De wachttijden voor deze huizen zijn landelijk veel te lang. Hoe is dat nu in Apeldoorn, wat gebeurt er allemaal in onze gemeente op dit gebied en hoe staat GroenLinks daarin? Dat zijn vragen die aan ons gesteld worden. Tijd dus voor een heldere uitleg.

Eerst maar eens beginnen bij het laatste: wat vindt GroenLinks Apeldoorn.

Wij zijn van mening dat alle mensen die in Apeldoorn wonen meetellen en ertoe doen, ongeacht leeftijd, geslacht, geaardheid, overtuiging of afkomst. Dat brengt dus met zich mee dat er een behoefte is aan een grote verscheidenheid aan woningen. Dit standpunt uit ons verkiezingsprogramma is duidelijk te lezen in de visie en missie van onze fractie.

Visie

GroenLinks Apeldoorn zet zich in voor een sociale en duurzame omgeving waar men prettig woont, werkt en recreëert. Dat doen wij in samenwerking met burgers, andere politieke partijen, maatschappelijke organisaties de lokale middenstand en het bedrijfsleven.

Missie

Wij staan voor een inclusieve samenleving waaraan een ieder zijn of haar bijdrage kan en mag leveren. Daarnaast hechten wij waarde aan het groene karakter van onze gemeente en willen wij deze eigenschap verder verbreden om onze gemeente te verduurzamen.

Onze visie en missie brengen met zich mee dat er naast simpelweg alleen maar bouwen er voor ons andere belangrijke punten zijn. Wij willen dat mensen in een duurzaam huis kunnen wonen om zo bij te dragen aan het verminderen van het gebruik van stroom en gas. Het prettig wonen houdt voor ons in dat er ook aandacht is voor de buurt. Of het nou gaat om de samenstelling van de buurt of dat het gaat om de omgeving. Prettig wonen houdt onder andere in dat je prettige buren hebt, de kinderen veilig buiten kunnen spelen, er veel groen is en er voorzieningen zijn zoals winkels en plekken om elkaar te ontmoeten.. Om dit alles te bereiken vinden wij het belangrijk om als partij midden in de samenleving te staan en hebben wij regelmatig contact met inwoners, belanghebbenden en met de woningcorporaties. Alleen kunnen wij weinig tot niets, in samenwerking komen wij verder. Door samenwerking willen en kunnen wij onze idealen bereiken.

In Apeldoorn is er, net als de landelijke trend, een grote behoefte aan woningen in het sociale en middensegment. Zeg maar de huurhuizen die vallen binnen de sociale huur en de koophuizen met een prijs van €170.000 tot aan €275.000. Wat betreft de koophuizen is er vooral een behoefte aan huizen die niet ver boven de €170.000 liggen qua kostprijs. Daarnaast is er natuurlijk in onze gemeente nog steeds ook behoefte aan huizen die vallen aan de hoge kant van het middensegment en daarboven nog.

Om te kunnen voorzien in de behoefte van mensen aan geschikte woonruimte, stelt de gemeente Apeldoorn eens in de vier jaar een zogenaamde woonagenda op. Op dit moment is de nieuwe woonagenda bijna klaar om in de gemeenteraad besproken (13 december) te worden. De inhoud is nog niet helemaal duidelijk. Wel weten wij al een aantal bijzonderheden: er mogen 5.500 huizen bijgebouwd worden in onze gemeente. 4.000 daarvan zijn al in behandeling of daar ligt al een claim op. We hebben dus nog zo’n 1.500 te vergeven. Duidelijk is al dat er plusminus 500 van deze woningen worden gereserveerd voor de sociale huur en dat voor het overige deel vooral gedacht wordt aan de lage kant van het middensegment. Deze berichten stemmen ons vrolijk, er is gelukkig veel aandacht om aan de behoefte te voldoen.

Momenteel zijn wij met de andere politieke partijen in discussie over de invulling van de woningen. Er zijn partijen die een verdeling van 40% sociaal, 50% midden en 10% duur willen terugzien bij nieuwe bouwplannen. Dat lijkt een heel sympathiek en sociaal streven: gelijkmatig verdelen over alle wijken en buurten in onze gemeente. Dat zou het inderdaad zijn als we onze stad van de grond aan zouden kunnen opbouwen. Er is echter en andere werkelijkheid.

Er zijn nu al buurten waar een hoog percentage sociale woningen staan. Vaak zijn deze plekken extra kwetsbaar juist door deze samenstelling. Als je daar de leefbaarheid wilt verhogen, dan wil je daar niet nog meer sociale woningen laten bouwen. Ook in die buurten wil je komen tot een juiste mix van sociaal-midden-duur. Het is dus geen zaligmakend idee om overal maar dezelfde mix te willen bij nieuwe bouwplannen. Daar hebben die partijen, volgens eigen zeggen, rekening mee gehouden. Er mag van afgeweken worden. Nadat het in de gemeenteraad is besproken zou daar wat hun betreft een andere verdeling kunnen worden afgesproken. Dat is best vreemd: een norm bedenken en gelijk aangeven er wel vanaf te willen kunnen wijken. Daarom wil GroenLinks het anders doen.

Wij willen dat er voldoende woonruimte is voor starters, studenten, jongeren, (jonge) gezinnen, kamerbewoners, alleengaanden, vluchtelingen, statushouders, ouderen et cetera. En wij vinden het belangrijk dat mensen duurzaam kunnen wonen in een prettige omgeving. Dat alles roept om maatwerk. Dus per bouwproject kijken welke behoeften er zijn in die buurt en wat draagt het bouwproject bij aan het versterken van de omgeving en wat zijn de te behalen resultaten op het gebied van duurzaamheid. Zo zullen wij ons op gaan stellen bij het bespreken van de woonagenda. De norm is voor ons geen cijferreeks die aanpasbaar is als het uitkomt. Onze norm is: voldoende woonruimte voor ieders wensen want zoals al gezegd, iedereen doet ertoe en telt mee in onze mooie groene gemeente.