Om te kunnen werken moeten mensen allereerst een geschikte opleiding hebben. Dit geldt nu, en ook in de toekomst. GroenLinks Apeldoorn vindt dan ook dat de gemeente mensen moet stimuleren en ondersteunen om scholing en training te volgen om zo waardevol op de arbeidsmarkt te zijn en te blijven. Ter ondersteuning van deze scholing moet de gemeente in samenwerking met ROC en dergelijke afspraken over stage- en werkplekken met bedrijven maken.

Tevens moeten er voldoende betaalde banen zijn om te kunnen werken. Hiervoor vindt GroenLinks Apeldoorn dat de gemeente nieuwe toekomstbestendige bedrijvigheid moet stimuleren bij bestaande en nieuwe bedrijven – bij voorkeur bij groene en duurzame bedrijven en bedrijven die werk bieden aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Behalve via betaald werk ziet GroenLinks Apeldoorn ook dat mensen meer waarde aan de samenleving geven door het doen van vrijwilligerswerk. Verenigingen, stichtingen, en ANBI instellingen floreren als vrijwilligers zich daarvoor kunnen inzetten. Om dit mogelijk te maken wil GroenLinks Apeldoorn onder andere dat de bijstand en andere voorzieningen socialer van aard worden door eisen ten aanzien van oproepplicht en re-integratie op maat toe te passen. GroenLinks Apeldoorn juicht toe dat hiermee nu experimenten plaatsvinden.

Concrete maatregelen in het kader van betaald en vrijwilligerswerk:

  • Concrete afspraken maken met bedrijven over stage- en werkplekken.

  • Binnenhalen van nieuwe duurzame bedrijvigheid via lobby, bestemmingsplan, etc.

  • Versoepelen regels sociale voorzieningen.

GroenLinks Apeldoorn wil dat iedereen in Apeldoorn een bijdrage kan leveren aan de samenleving die waarde toevoegt voor de persoon zelf en voor die samenleving.