Hoewel de afspraken tussen gemeente en schoolbesturen hierover goed zijn, gaat GroenLinks Apeldoorn zich in de gemeenteraad hard maken voor de volgende aanvullingen:

  • extra aandacht voor kinderen met een taalachterstand, door initiatieven op dit gebied te ondersteunen.

  • extra aandacht voor jongeren die buitenspel dreigen te geraken door de nieuwe jeugdwet en de wet op het passend onderwijs, door als gemeente in de voortrekkersrol dit samen met onderwijs-, arbeidsveld, en zorg te realiseren.

  • meer aandacht voor natuureducatie en voorbereidend burgerschap voor een vitale en respectvolle samenleving.

Verder moet iedereen zich kunnen ontplooien gedurende zijn gehele leven. Wij zijn voor een “leven lang leren”, want ook mensen die op latere leeftijd zich ontwikkelen vergroten hun kansen om een bijdrage te leveren aan samenleving en economie. De gemeente moet door middel van het Taalhuis initiatieven voor informeel leren samen en verder brengen.

Concrete maatregelen in het kader van onderwijs:

  • Stimuleren van basis taalvaardigheden bij kinderen en volwassenen

  • Voortrekkersrol van gemeente in overleg met scholen, zorg, en werk.

  • De rol van het Taalhuis verder brengen.

 

GroenLinks Apeldoorn wil dat in en door het onderwijs mensen kunnen zijn en worden wie ze willen zijn en dingen kunnen (leren) doen die waardevol zijn voor henzelf en de samenleving.