Voor gezond eten wil GroenLinks Apeldoorn de vrije keuze van mensen vergroten en stimuleren dat ondernemers ook met een gezond aanbod komen. Wij willen dat de gemeente, in bijvoorbeeld haar cateringbeleid, aan dergelijke ondernemers de voorkeur geeft en daarmee het goede voorbeeld geeft en het voortouw neemt.

Op het gebied van gezond bewegen wil GroenLinks Apeldoorn dat er sport- en ontspanningsmogelijkheden zijn die veilig, toegankelijk voor jong en oud en betaalbaar zijn voor iedereen. Ook voor mensen die het tijdelijk of blijvend wat minder hebben. Om dit te bereiken moet de gemeente zorgen voor aanleg van (nog) betere fietsroutes en vrij toegankelijke sportvoorzieningen ook in de wijken en dorpen.

GroenLinks Apeldoorn vindt dat de mensen in Apeldoorn veilig en gezond moeten kunnen wonen. Wij gaan hiervoor zorgen in bestemmingsplannen en wijkopbouw. In aanvulling hierop willen wij initiatieven voor een rookvrije stad van harte ondersteunen.

Ook als mensen gezond leven kan zorg nodig zijn. In Apeldoorn wonen veel mensen die uitstekend voor zichzelf zorgen of hulp van anderen inroepen als dit nodig is. De gemeente moet die zelfzorg stimuleren en waarderen. Bijvoorbeeld door dit als (werk) invulling te zien voor mensen die een uitkering ontvangen.

Als er meer zorg nodig is, dan moet de gemeente actief werken aan het vestigen van gezondheidscentra in de wijken. Door de extra middelen en taken die de gemeente heeft gekregen kunnen we beter sturen op een rechtvaardiger zorg. GroenLinks Apeldoorn vindt dat de gemeente dit moet uitvoeren door mensen die zorg te geven die zij nodig hebben.

Concrete maatregelen:

  • Gemeente geeft goede voorbeeld bij aanbod gezonde voeding.

  • Aanleggen van betere voorzieningen om te bewegen.

  • Mensen krijgen de zorg die zij nodig hebben om een goed leven te leiden.

GroenLinks Apeldoorn staat voor een gemeente die mensen in staat stelt gezonde keuzes te maken. Bovendien een gemeente die ondersteunt bij wat burgers nodig hebben. De gemeente blijft investeren in preventieve maatregelen ter bevordering van een gezonde leefstijl, van gezond wonen
en werken.