Gericht op resultaat: kleine veranderingen hebben grote gevolgen

GroenLinks Apeldoorn wil actie. Er is al veel gebeurd, er moet nog meer gedaan worden om tot een duurzame samenleving te komen. GroenLinks Apeldoorn is hierbij voor lokale maatregelen, onder andere zonnepanelen en windmolens, maar vindt ook dat niet alles in Apeldoorn zelf gedaan hoeft te worden.

We doen daarom lokaal wat we lokaal kunnen doen: isoleren, slimme installaties gebruiken en materialen recyclen. Soms zal elders goedkoper, milieu-efficiënter en sneller energie kunnen worden opgewekt, bijvoorbeeld door windmolens op zee. In dergelijke gevallen wil GroenLinks Apeldoorn verkennen hoe op een slimme manier daarin kan worden meegefinancierd.

In het licht van kleine veranderingen met grote gevolgen is bewustwording op jonge leeftijd ontzettend belangrijk. GroenLinks Apeldoorn bepleit daarom projecten op scholen.

Bij verandering van energiegebruik moet iedereen meedoen

Voor verandering van energiegebruik is er niet één oplossing; technische en sociale innovaties volgen elkaar snel op. Verder kan niet één partij voor deze verandering zorgen, maar moeten we het samen doen: inwoners, gemeente, corporaties, andere overheden, bedrijven, financiële instellingen en scholen. Om de transitie te laten slagen zijn een goede organisatie en gerichte financiering nodig.

GroenLinks Apeldoorn wil erop toezien dat we de energietransitie goed organiseren. Verandering van energiegebruik vraagt om een andere manier van bouwen en slimme oplossingen om duurzame energie op te wekken. Om dit voor elkaar te krijgen wil GroenLinks Apeldoorn een duurzaamheidsgroep formeren van raadsleden, ondernemers en initiatiefnemers. Mensen met kennis van en ervaring met het duurzaamheidsvraagstuk. Een groep die in opdracht van de gemeenteraad kennis en ervaring vanuit de Apeldoornse gemeenschap bundelt. Zodoende komen we tot haalbare, betaalbare en werkelijk duurzame oplossingen.

Slim materiaalgebruik, een circulaire economie en een vitaal milieu

De hoogste milieubelasting zit in de aanschaf en gebruik van onze spullen. In de circulaire economie wordt slim omgegaan met materialen en zo gezorgd voor een duurzame economie.

GroenLinks Apeldoorn wil naar de circulaire economie toe. We willen hierbij een integrale aanpak: aandacht voor de gehele keten van productie naar gebruik en hergebruik. Daarom moet dit aspect meegenomen worden in het inkoopbeleid van de gemeente. GroenLinks Apeldoorn wil dat regelen. Het massaal afsteken van vuurwerk past niet in een circulaire economie. Binnen de gemeente worden vuurwerkvrije zones ingesteld rondom kwetsbare locaties. De gemeente organiseert een centrale vuurwerkshow, zodat mensen zelf geen vuurwerk hoeven af te steken.

In Apeldoorn wonen we in een groen en bosrijk gebied waar we zuinig op moeten zijn. We willen ons gebied mooi houden door continu aandacht voor het behoud van dier- en plantsoorten en groen in ons gebied. Megastallen horen hier pertinent niet bij. Dierenwelzijn is een van onze speerpunten. GroenLinks Apeldoorn zal daarom kritisch de uitbreiding van landbouw en woningbouw in ons gebied aan deze uitgangspunten toetsen.

Concrete maatregelen:

  • Efficiënte investeringen: lokaal waar lokaal kan, maar ook windmolens op de Noordzee.

  • Oprichting van een duurzaamheidsgroep in opdracht van de raad.

  • Introductie uitgangspunt van circulaire economie in inkoopbeleid gemeente.

GroenLinks Apeldoorn wil een gemeente die actief is en burgers en instellingen ondersteunt in de overgang naar een duurzaam energie- en materiaalgebruik. We willen ook actieve aandacht voor behoud van de pracht en de diversiteit van ons buitengebied.