GroenLinks Apeldoorn vindt dat ook de laatste bovengrondse hoogspanningsleidingen in de Maten en het Woudhuis ondergronds moeten worden gebracht. Wij willen na de Laan van Ossenveld alle overige spoorwegovergangen ondertunnelen. Dit doen wij samen met ProRail, provincie en Rijk.

GroenLinks Apeldoorn wil dat Apeldoorners vaker de fiets pakken: naar hun werk, om kinderen naar school te brengen, of naar het centrum te gaan. Vandaar onze inzet voor betere en veiliger fietspaden.

GroenLinks Apeldoorn wil goed, goedkoop en milieuvriendelijk openbaar vervoer. Bij de aanbesteding van het busvervoer zal GroenLinks Apeldoorn bij de provincie aandringen op de terugkeer van het 1-euro-kaartje en vervoer in elektrisch aangedreven bussen.

Concrete maatregelen:

  • In elk plan van aanpak van een wijk moet duurzaamheid de boventoon voeren.

  • Hoogspanningsleidingen ondergronds en spoorwegovergangen ondertunneld.

  • Betere en veiliger fietspaden en terugkeer van het 1-euro-kaartje voor de bus.

GroenLinks Apeldoorn zet in op een goed functionerende openbare ruimte om onze inwoners te laten genieten van veel kleurrijk groen, veilige wegen en uitdagende speel- en ontmoetingsplekken om de basis te scheppen voor sociale contacten in de buurt en zo de leefbaarheid te verhogen.