Een samenleving voor alle mensen, sociaal en goed georganiseerd die ruimte laat voor persoonlijke invulling, dat staat mij voor ogen. GroenLinks biedt daarvoor een goed platform door op alle niveaus politiek en praktijk met elkaar te verbinden. Dat doet ze plaatselijk regionaal, nationaal en internationaal. Daar wil ik graag aan bijdragen. Dat doe ik door mijn werk én door actief te zijn in de plaats waar ik sinds 1984 woon.

In mijn werk staat werk centraal: goed werk, dat bijdraagt aan gezondheid en geluk. Dat is niet alleen een individuele zaak: de randvoorwaarden, de context, de mensen om je heen zijn net zo belangrijk. De zorg, sociale ondersteuning en -bescherming horen daarbij. En dat is juist een belangrijk deel van de taak van de gemeente. Ook voor mensen die niet (kunnen) werken.

GroenLinks heeft oog voor de samenhang tussen gezond wonen, -werken, en -leven. Ook als dat niet vanzelf gaat, moeten we het samen op touw zetten: (geestelijke-, jeugd) gezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning, samenleven in wijken. Door een vertrouwde en vertrouwenwekkende gemeente.

Enthousiast in praktijk en plannen, financieel realistisch. Plannen en doelen van de raad/gemeente volgens de normen van nu en de toekomst zoals we die nu kennen: dat moet goed voelen en feitelijk zijn.

Speciale aandacht heb ik voor de beleidsonderwerpen maatschappelijke ondersteuning, energie-verandering, klimaat, (digitale) veiligheid, cultuur en internationale samenwerking.