Een samenleving waarin elk mens ertoe doet, daar ga ik voor. Mogelijkheden creëren, steunen, omzien naar elkaar zijn daarbij voor mij belangrijke kernwaarden. Ook een Apeldoorn waarin we samenleven met elkaar en rechtvaardig beleid hebben, vind ik belangrijk. 

Apeldoorn is al gauw: doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Als jongere had ik er daarom moeite mee mijn plek te vinden. Ik kleedde me afwijkend om maar vooral mensen op afstand te houden. En ja, dan wordt je soms met de nek aangekeken in Apeldoorn. Daar werd ik echt niet gelukkig van. Ik wil dat Apeldoorners zich niet zo hoeven te voelen. 

Als kandidaat van GroenLinks Apeldoorn ben ik vooral kritisch lid. Ik denk mee op thema's als diversiteit, gezinnen en veiligheid in gezinnen. 

Ik werk als zelfstandig ondernemer in het sociaal domein. Trainingen en lezingen rond de aanpak van huiselijk geweld verzorg ik voornamelijk voor professionals in onderwijs, zorg en welzijn. Daarnaast sta ik met de voeten in de klei als gezinscoach. In beide banen zet ik mijn expertise op de aanpak van huiselijk geweld in. Met als doel om mensen te ondersteunen die dit meemaken. En professionals vaardiger te maken om onveiligheid in gezinnen en huishoudens beter aan te pakken.

Als moeder van twee opgroeiende kinderen van 7 en 10 denk ik ook aan hen. Wij wonen met veel plezier in het groene Apeldoorn. En hopen dat vooral die vrije groene ruimte beschikbaar blijft. Voor nu en toekomstige generaties. 

Mijn speerpunten: 

  • Jeugdzorg en jeugdhulpverlening kwalitatief verbeteren en beschikbaar houden. 
  • Onze mooie groene omgeving behouden. 
  • Een samenleving waarin je mag zijn wie je bent. 
  • Een Apeldoorn waar je hulp krijgt als je het nodig hebt en op een manier die bij jou past.