In de jaren 80, de tijd van de vredesbeweging, ben ik mij heel bewust geworden wat ik belangrijk vind en waar ik graag aan mee wil werken.

Lid worden van een politiek partij hoort daar wat mij betreft zeker bij en dat is al sinds jaren GroenLinks.

  • eerlijk delen
  • omzien naar elkaar
  • menselijke zorg, menselijke maat
  • een leefbare wereld voor kinderen en kleinkinderen
  • gesprek op gang brengen, mensen laten meedoen en meedenken
  • gelijke kansen voor ieder, in vrijheid eigen keuzes kunnen maken
  • leven in gezond klimaat met gezonde lucht en voldoende groene ruimte
  • op naar een groene en veilige toekomst!