Mijn naam is Danny Huizer. Ik ben in 1965 in Ugchelen geboren en vanaf 1966 ben ik getogen in Apeldoorn-Zuid. Ik ben getrouwd met Netty en heb een dochter (Lizzy). Naast mijn werk als fractievoorzitter ben ik werkzaam bij Zorggroep Apeldoorn e.o.. Ik ben onder andere projectleider van een regionaal project om mensen met een niet-westerse migratieachtergrond naar een opleiding en baan te begeleiden in de ouderenzorg.

Aan dit project doen onder andere het ROC, de gemeente Apeldoorn, Lucrato en de zorgorganisaties: Atlant, KleinGeluk, Talma Borgh, Riwis, Beers en Zorggroep Apeldoorn e.o.. mee. We worden gefinancierd door onder andere het Zorgkantoor en de Goldschmeding Foundation. Het voornaamste doel is dat de personeelssamenstelling meer divers gaat worden en er wederzijds leren gaat ontstaan. Wij hebben in de ouderenzorg veel van deze mensen te leren om uiteindelijk ook toegankelijk te zijn voor mensen met andere achtergronden die een zorgvraag hebben. De reden dat ik dit zo uitgebreid beschrijf is omdat het een thema is dat mij op het lijf geschreven is. In dit project komen inclusie, cultuursensitiviteit en het samenwerken met verschillende partijen samen en daar voel ik mij prettig bij.

Een andere bezigheid van mij is het maandelijks opruimen van ons prachtige Zuiderpark. Met een groep vrijwilligers trekken wij iedere derde zaterdag van de maand het park in met een ‘Heel Apeldoorn Rein’ zak en grijper. De activiteit vindt ook op andere plekken in onze gemeente plaats. Zie voor informatie Zero waste Apeldoorn. En net als mijn werk past ook deze bezigheid bij mij. Ik ontmoet en spreek andere mensen, maak anderen bewust en lever een kleine bijdrage aan onze leefomgeving.

Beide voorbeelden sluiten aan op mijn politieke werk. In de raad praten we over allerlei onderwerpen en daar laat ik graag ons GroenLinks-geluid horen. Een geluid dat groen en sociaal is en gericht op alle inwoners van onze gemeente. Ik voel mij als een vis in het water in de lokale politiek en beleef er veel plezier aan. Juist het praten in de politiek en de handen uit de mouwen steken in werk en vrije tijd maken het voor mij een waardevolle combinatie.

Net als in de afgelopen vier jaar, zal ik mij vol energie blijven inzetten in de komende vier jaar.