Uit onderzoek blijkt dat een steeds minder jongvolwassenen een goede gezondheid ervaren. Het aantal jongvolwassenen met psychische klachten is in Apeldoorn enorm toegenomen. Van 29% naar 51%. Dit baart ons zorgen.

Deze week is het de week van de mentale gezondheid. Een week waarin er extra aandacht is voor de mentale gezondheid. Een aantal weken geleden zijn wij als fractie op onderzoek uitgegaan naar de ervaringen op het gebied van mentale gezondheid van jongeren in Apeldoorn omdat wij bezorgd waren over de landelijke cijfers. In Apeldoorn is het dus niet anders dan in de rest van het land. Wel zien we ondertussen ook dat er acties worden uitgezet om de mentale gezondheid bij leerlingen in het voortgezet onderwijs te verbeteren. Een kwart van de jongeren voelt zich eenzaam en 44% geeft aan zich vaak gestresst te voelen.

Jongeren op het voortgezet onderwijs krijgen geregeld vragen over ervaringen op het gebied van mentale gezondheid. Zo kunnen klachten vroegtijdig aandacht krijgen en wordt hierbij ondersteuning geboden. Door deze vragenlijsten weten we dat op het voortgezet onderwijs 25 tot 30% van de leerlingen kampt met psychosociale klachten.

Er lopen 2 verschillende onderzoeken waarin op de scholen programma’s worden aangeboden om leerlingen die het betreft zich mentaal beter te laten voelen. De eerste gericht op groepsondersteuning, de andere gericht op het verbeteren met de relatie met de ouders. Omdat dit onderzoeken zijn, zullen hier over een tijdje resultaten van bekend worden.

In April kwam de Jongerenbus weer langs in de PMA. Enkele jaren geleden reed deze bus door apeldoorn naar plaatsen waar jongeren elkaar konden ontmoeten. Dit was een groot succes destijds. Helaas is deze bus wegbezuinigd. Juist nu de cijfers wat betreft mentale gezondheid en eenzaamheid onder jongeren zo zorgwekkend zijn zou GroenLinks deze bus graag zo snel mogelijk weer terug zien in het Apeldoorns straatbeeld.

Naast de mentale gezondheidvan jong volwassenen weten we dat eenzaamheid bij ouderen ook veel voorkomt in Apeldoorn. Ook voor ouderen zijn er diverse initiatieven in Apeldoorn. Er zijn ontmoetingsplekken en ook rijdt er een bus rond met buurtkoffie. Via deze mobiele ontmoetingsplek ontmoeten (zelfstandig) wonende ouderen en buurtgenoten elkaar. Ook Orpheus heeft onder de naam ‘middagje uit’ regelmatig een programma voor de oudere Apeldoorner.