Vuurwerkvrije zones in Apeldoorn

Hoe gaan we in Apeldoorn om met vuurwerkvrije zones?

De laatste jaren laait de discussie en het debat steeds vaker op: gaan we vuurwerk in bepaalde zones verbieden of niet? Of laten we het aan inwoners zelf over? En hoe dan? Zo veel mensen, zo veel wensen. Verschillende gemeenten zijn er ieder op eigen wijze mee bezig.

Gemeenten stellen vuurwerkvrije zone in

Steeds meer steden stellen vuurwerkvrije zones in. Zones waar vuurwerk afsteken verboden is. In een op de vijf gemeenten zijn vorig jaar al vuurwerkvrije zones ingesteld en de meeste daarvan doen dat dit jaar weer of breiden het aantal vuurwerkvrije zones uit. Plaatsen waar vuurwerk afsteken verboden wordt zijn vooral gebieden rond scholen, ziekenhuizen en dierenasiels en ook rond bejaardentehuizen en kinderboerderijen. 

NS en Prorail zien het liefst ook vuurwerkvrije zones rond het spoor. Vuurwerk op het spoor zorgt vaak voor veel schade, waardoor treinen kunnen uitvallen en het leidt tot schrik en afleiding bij machinisten. Vuurwerkoverlast op en rond het spoor neemt jaarlijks aanzienlijk toe. Ook gebieden rond asielzoekerscentra zijn voor sommige gemeenten vuurwerkvrij, zodat vluchtelingen zich niet een rotje schrikken van knallers of vuurpijlen. Sommige gemeenten hebben bepaald dat het hele centrum een vuurwerkvrije zone is. Een vuurwerkvrije zone betekent ook het verbod op vuurwerk in dat gebied handhaven.

Gemeenten experimenteren met vuurwerkvrije zones

Een flink aantal grote gemeenten experimenteert met vuurwerkvrije zones. Dat betekent dat zij vuurwerkvrije zones wel faciliteren, bijvoorbeeld door markeringsborden te leveren, maar niet handhaven. Inwoners kunnen dan zelf met elkaar bepalen of ze hun straat vuurwerkvrij willen houden of niet, vragen een markeringsbord aan bij de gemeente en zien er zelf samen op toe dat er geen vuurwerk in de straat afgestoken wordt.

Het vuurwerkdebat in Apeldoorn

Ook in Apeldoorn voeren we dit jaar debatten over het instellen van vuurwerkvrije zones. In een motie vroegen D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren en SGP de gemeente Apeldoorn om een informatiecampagne rond vrijwillige vuurwerkvrije zones te faciliteren en financieren. Het ging om het eenvoudige idee een poster in de krant die inwoners van Apeldoorn voor de ramen konden hangen om aan te geven dat zij de straat graag vuurwerkvrij zouden hebben. Door middel van de informatiecampagne worden buren gestimuleerd het gesprek aan te gaan met elkaar welke wensen er in de straat zijn om deze al dan niet vuurwerkvrij te houden en gezamenlijk waar mogelijk oplossingen te vinden. Deze motie, behandeld op 8 november 2018, haalde het net niet (19 stemmen voor en 20 stemmen tegen).

Op 6 december 2018 heeft de gemeenteraad via een motie van verschillende partijen, waaronder GroenLinks gevraagd op buurtniveau onder Apeldoorners onderzoek te doen naar wensen rond vuurwerkvrije zones. Het onderzoek zal plaatsvinden in de maanden januari en februari en in maart 2019 teruggekoppeld worden aan de gemeenteraad. Deze motie die met een stevige meerderheid is aangenomen leidde op donderdag 20 december 2018 nog tot commotie in de gemeenteraad nadat de gemeenteraad diezelfde dag een brief van het college had ontvangen over de uitvoering van dit onderzoek. GroenLinks is niet blij met de inhoud van deze brief en beraadt zich hierover nog.

Alsnog een vuurwerkcampagne in Apeldoorn

De partijen D66, Lokaal Apeldoorn, Gemeentebelangen, 50Plus en natuurlijk ook GroenLinks hebben nadat motie voor de informatiecampagne rond vrijwillige vuurwerkvrije zones het net niet gehaald had de handen ineengeslagen en zijn samen een campagne gestart.

De campagne bestaat uit een posteractie in het huis-aan-huis-blad de Stedendriehoek. Met de posteractie willen we het gesprek over vuurwerkvrije zones bevorderen. We stimuleren inwoners om met buren in gesprek te gaan over de verschillende wensen met betrekking tot het afsteken van vuurwerk en hier samen afspraken over te maken. Apeldoorn Direct publiceerde hier donderdag 20 december al over. Er is ook een raamposter beschikbaar, download deze hier.

De fractie van GroenLinks Apeldoorn wenst iedereen fijne feestdagen en een goede jaarwisseling toe. En wat ons betreft: ”Laat voor iedereen de jaarwisseling een feest zijn.”