Thema's van de fractie voor 2020

De fractie heeft als kernthema's voor 2020:

* Wij zetten ons in voor een inspirerende omgeving, die bijdraagt aan de gezondheid van de inwoners met daarbij speciale aandacht voor de inrichting van de openbare ruimte.

* Wij zetten ons in voor een duurzame samenleving met daarbij speciale aandacht voor de energietransitie en voor de inwoners met een smalle beurs, zodat ook zij kunnen profiteren van de voordelen van de verduurzaming.

* Wij zetten ons in voor een gemeente waarin iedereen een plek heeft en er toe doet en daarbij hebben wij speciale aandacht voor armoede en eenzaamheid.

 

Op onze Buurtkaarten staan deze thema's samengevat:

GroenLinks Apeldoorn zet zich in Apeldoorn nu al in voor:

  • Een gezellige stad. Zonder armoede en eenzaamheid. Waar iedereen meetelt.
  • Een duurzame stad. Met schone energie die voor iedereen betaalbaar is.
  • Een groene en levendige stad. Met natuur, kunst en cultuur op straat.