Stuitingsbrief tegen Lelystad Airport

Kom in actie en stuur een stuitingsbrief tegen Lelystad Airport.

Liever zien wij natuurlijk dat er helemaal geen vliegveld komt in Lelystad en onze overheid meer gaat investeren in internationale treinverbindingen. Het is op dit moment echter nog onduidelijk wat er met Lelystad gaat gebeuren. Blijft de minister tegen beter weten in volhouden dat Lelystad open zal gaan of wint het verstand het en komt er geen luchthaven. Komt die er wel dan kunt u hinder ondervinden en om eventueel in de toekomst gebruik te kunnen maken van uw rechten moet u voor 1 april de stuitingsbrief verzenden.

 

Stuitingsbrief

SATL (Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen) heeft een standaardbrief opgesteld. Die kun je hier vinden.

Op 1 april 2015 is het Luchthavenbesluit Lelystad in werking getreden. Op grond van de Wet luchtvaart (Wlv) kan een belanghebbende verzoeken om een vergoeding van de schade (Bijvoorbeeld: Schade door waardevermindering van je huis). In dit geval als gevolg van het Luchthavenbesluit Lelystad.

Het recht op vergoeding van schade verjaart na vijf jaar. In het geval van Lelystad Airport is dit op 1 april 2020. Als je de veroorzaker niet binnen 5 jaar aansprakelijk hebt gesteld, loop je het risico op verjaring en kan je een mogelijke aanspraak op schade kwijtraken.

Het gaat nu dus niet om het daadwerkelijk claimen van schade. Maar om het veiligstellen van het recht om later eventuele schade te kunnen verhalen.

We gaan er niet vanuit. Maar áls het vliegveld wordt geopend en je hebt schade, dan kun je schade alléén claimen als je recht op aanspraak niet is verjaard. Doe je dit niet op tijd, dan kan je je aanspraak op schadevergoeding verliezen.

Een stuitingsbrief kan opgestuurd worden door iedereen die mogelijk schade gaat ondervinden van het Luchthavenbesluit Lelystad. Hoe meer brieven er worden verstuurd, hoe beter. Het is aan te raden de brief aangetekend te versturen, zodat je dan bewijs van ontvangst hebt.

 

De link van de Stuitingsbrief: https://satl-lelystad.nl/wp-content/uploads/2019/12/Stuitingsbrief-nadeelcompenstatie-Lb-Lelystad-Airport-december-2019.doc

 

Wilt u nadere uitleg: groenlinks@apeldoorn.nl