Inmiddels is op social media een ware explosie van reacties omtrent dit onderwerp. Het Vuurwek Liefhebbers Verbond roert zich. Begrijpelijk. Voor- en tegenstanders roeren zich. Arnhem wordt gefeliciteerd omdat een motie tot vuurwerkverbod niet aangenomen werd. Na de verkiezingen werd enthousiast geconcludeerd dat een meerderheid van de Nederland de traditie in stand zou willen houden.

We willen graag nog even een paar zaken op een rijtje zetten.
- De fractie van GroenLinks Apeldoorn was mede initiatiefnemer naar een onderzoek onder de Apeldoorners met betrekking tot het afsteken van consumentenvuurwerk.
- Dat onderzoek leverde op dat een meerderheid van de Apeldoorners overlast ervaart.
- Vanuit oogpunt van met name veiligheid en milieu is de fractie er voor om het afsteken van vuurwerk helemaal te verbieden.
- Een meerderheid in de raad zal niet te vinden zijn voor dit standpunt. Dat is de politieke realiteit.
We willen een feestelijk Nieuw Oud en Nieuw voor Apeldoorn. Voor alle inwoners.
En daar hoort in onze beleving het consumentenvuurwerk niet meer bij.

Met een consumentenvuurwerkvrij Apeldoorn wordt een belangrijke stap gezet richting een inclusievere jaarwisseling voor iedereen. Als dat besluit er gaat komen, hechten we belang aan de verbinding in de hele Apeldoornse samenleving om te komen tot hele mooie invullingen van Nieuwe Oud en Nieuw feesten.

Vanaf 19:00 uur kunt u de PMA bekijken via deze link: Agenda PMA 15 april 2021 (parlaeus.nl)