Apeldoorn wil in 2050 energieneutraal zijn. Binnen de gemeente wordt op 3 punten ingezet om dit doel te bereiken: besparen, grootschalige opwek en (aard)gasvrij.

Wanneer je je energieverbruik kan verminderen, dan bespaar je energie die niet opgewekt hoeft te worden. Bijvoorbeeld door je huis goed te isoleren, zonnepanelen op je dak te leggen of door je verwarming in de winter een graadje lager te zetten.  

Om de energie die wel nodig is duurzaam op te wekken, wordt gekeken naar de mogelijkheid voor windmolens en zonneparken in de gemeente. Dit doen we in samenwerking met omliggende gemeente in de zogenoemde RES (Regionale Energiestrategie).

Als laatste is het heel goed om van het aardgas af te gaan. Aardgas is een fossiele brandstof en bij de verbranding ervan komt veel CO2 vrij. De komende jaren gaan we stapje voor stapje van het aardgas af.

We zien in Apeldoorn steeds meer woningen met zonnepanelen, regelmatig zien we steeds vaker isolatie bedrijven in de straten staan, mensen zijn heel actief met het scheiden van hun afval, etc etc. Maar het afkoppelen van aardgas blijft achter. Dat is niet zo gek, want het is een kostbare ingreep in je huis. Zo’n uitgave doe je niet zomaar, als je het al kan betalen.

Daarom zijn wij van mening dat de hybride oplossing een goede tussenstap is richting een energieneutraal Apeldoorn. Een hybride oplossing betekent dat je naast een CV-ketel een hybride warmtepomp in huis hebt. Deze warmtepomp werkt grotendeels op stroom en zodra het buiten echt heel koud wordt, dan springt de warmtepomp over op de CV-ketel.
Deze oplossing is betaalbaarder dan de grote stap naar helemaal gasloos. Dat doel moeten we overigens niet loslaten. Maar met een hybride warmtepomp daalt de CO2 uitstoot al gauw met 25%. Dat is een hele mooie 1e stap.

De betaalbaarheid voor meer mensen in de energietransitie en het verlagen van de CO2-uitstoot is voor ons de reden om de motie “Groene euro’s, beter besteed” mede in te dienen (https://apeldoorn.parlaeus.nl/user/showdoc/action=view/id=103888/type=p… ; M19).

De motie is aangenomen, dat is goed nieuws. Op naar een energieneutraal Apeldoorn!

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van dit bericht of na het kijken van de uitzending van donderdag 8 juli, dan kan je altijd contact opnemen met ons via groenlinks@apeldoorn.nl.