Deze zomer leefde de vraag ‘’Hoe natuurbranden in de regio bestreden worden" binnen de GroenLinks fractie door de grote droogte die er heerste en de droge temperaturen. Deze vraag hebben wij rechtstreeks aan de verantwoordelijke ambtenaar gesteld.

Dinsdag 9 augustus hoorden we in het nieuws dat er natuurbranden waren in Zeeland. Rond de Brouwersdam bij Ouddorp stond natuur in brand. Bij de bestrijding door de brandweer Zeeland is de deskundigheid van een gespecialiseerd team van brandweer Twente ingeschakeld (handcrew team).

Dit roept de vraag op hoe natuurbranden in onze regio bestreden worden, als het zo ver zou komen. Voor alle duidelijkheid, niemand hoopt dat dit gaat gebeuren, maar met het grootste natuurgebied van Nederland, en het steeds extremer warmer wordende klimaat, is een natuurbrand in onze regio een reële mogelijkheid.

Onze vraag is of de brandweer in de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) zelf voldoende in staat is natuurbranden te bestrijden. Heeft de VNOG ook een handcrew team? Of moet onze regio ook expertise van andere regio's inschakelen, zoals in Zeeland gebeurd is. We horen graag hoe de VNOG voorbereid is en omgaat met natuurbranden in onze regio.

Daar kregen we het volgende antwoord op:

In oktober 2021 is door het Algemeen Bestuur van VNOG de "Visie Natuurbrandbeheersing" vastgesteld. Deze heb ik als bijlage bijgevoegd. In hoofdstuk 7 wordt ingegaan op hoe uitvoering wordt gegeven aan deze visie. Gedurende het hele jaar zijn onze activiteiten, zoals voorlichten, adviseren, oefenen en bestrijden, gericht op het voorkomen van natuurbrand en het beperken van schade door natuurbrand. Hierbij werken wij met meerdere partners en partijen samen, ook grensoverschrijdend.

Actuele situatie
Heel Nederland bevindt zich op dit moment in fase 2. Zie: Home (natuurbrandrisico.nl)
Het is al langere tijd droog in de natuur. Het risico dat een natuurbrand ontstaat is groter. Een natuurbrand kan zich in droge periodes snel en onvoorspelbaar ontwikkelen, zeker bij harde wind. Terreineigenaren, natuurbeheerders en hulpdiensten zijn in deze periode extra alert, maar vragen ook medewerking van inwoners en bezoeker om de gevolgen van natuurbrand te voorkomen of te beperken.

Vergunning
Sommige - gemeentelijke of provinciale - vergunningverleners gebruiken de fase-indeling om een vergunning te weigeren of in te trekken.

Wat betekent dit voor u? Klik hier

Voorlichting
Op deze actuele situatie spelen wij in met voorlichting. Dat doen we door het plaatsen van berichten op sociale media (die ook door de 22 gemeenten worden gedeeld). Ook vond vanochtend een persmoment plaatst op vliegveld Teuge, waarbij veel landelijke en regionale pers aanwezig was, zodat ook in de media veel aandacht is voor dit onderwerp. Hierin delen wij informatie over wat mensen zelf kunnen doen om een natuurbrand te voorkomen en hoe zij kunnen handelen als er een natuurbrand is. Zie ook: Natuurbrand (vnog.nl). Daarnaast wordt gedurende het hele jaar voorlichting en advies gegeven. Bijvoorbeeld ook aan gemeenten in verband met bijvoorbeeld beplanting.

Wat doet de brandweer
Net als andere droge perioden is de brandweer ook nu 24/7 paraat. Afhankelijk van de situatie kan deze droogte betekenen dat er uit voorzorg met meer materieel wordt uitgerukt dan normaal. Om snel branden te kunnen detecteren in het natuurgebied van de Veluwe vindt ook luchtsurveillance plaats met een vliegtuig met een piloot en een waarnemer.

Voortgang project bewaken van de Veluwe met drones 
Vorig jaar is gestart met een project waarin wordt onderzocht of drones kunnen worden ingezet bij het vroegtijdig ontdekken van natuurbranden. In de uitgave van ons online magazine Voorop in Veiligheid leest u meer over dit project: https://vnog.maglr.com/magazine-voorop-in-veiligheid-editie-1/langeafstandsdrone-avy-aera . In de tweede uitgave is informatie te lezen over het vervolg van dit project: Samenwerken met partners - Magazine 'Voorop in Veiligheid' - Editie 2 (maglr.com)

Daarnaast vindt u op onze website aanvullende informatie: Natuurbrand (vnog.nl)