Trots en vol vertrouwen

Wij zijn trots: al jaren zetten wij ons in voor een beperking van de intensieve veehouderij in onze gemeente. Trots dat wij in nauwe samenwerking met Partij voor de Dieren Apeldoorn, PvdA Apeldoorn, D66 Apeldoorn, ChristenUnie Apeldoorn, SP Apeldoorn, 50plus Apeldoorn, Groei & Toekomst en @VSP Hans Weevers, deze motie tot stand hebben gebracht.

Trots dat de motie met een meerderheid van de raad is aangenomen. Opnieuw een mooie stap om onze groene gemeente verder te vergroenen.

Deze stap kunnen wij niet alleen gaan zetten, daar hebben wij anderen bij nodig. Wij hebben er vertrouwen in dat ons college met de motie in de hand en samen met de sector aan de slag gaan om de intensieve veehouderij om te vormen tot betere alternatieven.

Wij hebben vertrouwen in de boeren en dat zij de aangereikte hand zullen pakken zodat zij deze stap op een goede manier kunnen zetten.

Wij hebben vertrouwen in onze toekomst: Apeldoorn stad in het groen, daar werken wij samen aan.