De gemeente Apeldoorn is een moderne stad met nieuwe communicatietechnologie, nieuw werk en nieuwe producten en diensten. Met CleanTech en Smart City als buzzwords en daar hoort snel internet bij. Modern is ook om dat 5G te noemen: de vijfde generatie mobiele communicatie. In werkelijkheid gaat het om veel meer dan dat.

Apeldoorn Smart City

Apeldoorn wil een ontwikkelingsplatform (living-lab) voor snelle internet-toepassingen zijn. Daarvoor stelt de gemeente een deel van haar lantaarnpalen ter beschikking aan een aanbieder van snel internet: RadioLed. Die gaat antennes in lantaarnpalen installeren. Het netwerk dat RadioLed maakt, ondersteunt dan onder meer een snel netwerk voor het verbinden van apparaten aan internet voor bijvoorbeeld snelle diensten van de Gemeente aan haar inwoners, voor tech-bedrijven of een vrij WiFi netwerk in Apeldoorn en de dorpen.

5G baart zorgen

De vijfde generatie mobiele communicatietechnologie (5G) roept bij Apeldoorners vragen op over de invloed van de straling. Hoe zit dat met de straling?

Alle Internetantennes moeten voldoen aan de internationale blootstellingslimieten voor elektromagnetische straling. De totale optelsom van alle elektromagnetische straling mag nooit boven deze limieten uitkomen. Het Antennebureau, het voorlichtingsbureau van de Rijksoverheid controleert de straling en geeft voorlichting over de invloed op onze gezondheid en stelt vast dat de straling nu ruim onder de vastgestelde maximumnormen ligt. In een kennisbericht '5G en mobiele communicatie' beantwoordt het Kennisplatform Elektromagnetische Velden de meest gestelde vragen over 5G-straling en gezondheid. Het Kennisplatform waarin veel Nederlandse toponderzoeksinstituten hun krachten bundelen, kijkt zeker ook naar mogelijke effecten van blootstelling op lange termijn. Vast staat dat in de loop van de tijd de zendsignalen voor mobiele telefoons minder sterk zijn geworden en dat daardoor de blootstelling aan elektromagnetische velden van mobiele telefoons in de loop der jaren lager is geworden.

Het gaat bij de overeenkomst met RadioLed niet om de nieuwe stralingsfrequenties (5G) die de Nederlandse overheid gaat veilen. Het gaat om nieuwe toepassingen met de huidige vierde generatie (4G) mobiele communicatie. De straling van dit initiatief blijft onder het gemiddelde stralingsniveau in Nederland.