Living Lab, Smart City Apeldoorn: nog even wachten

De gemeente Apeldoorn is een moderne stad met nieuwe communicatietechnologie, nieuw werk en nieuwe producten en diensten. Met CleanTech en Smart City als buzzwords en daar hoort snel internet bij. Modern is ook om dat 5G te noemen: de vijfde generatie mobiele communicatie. In werkelijkheid gaat het om veel meer dan dat.

Apeldoorn Smart City

Apeldoorn wil een ontwikkelingsplatform (living-lab) voor snelle internet-toepassingen zijn. Daarvoor stelt de gemeente een deel van haar lantaarnpalen ter beschikking aan een aanbieder van snel internet: RadioLed. Die gaat antennes in lantaarnpalen installeren. Het netwerk dat RadioLed maakt, ondersteunt dan onder meer een snel netwerk voor het verbinden van apparaten aan internet voor bijvoorbeeld snelle diensten van de Gemeente aan haar inwoners, voor tech-bedrijven of een vrij WiFi netwerk in Apeldoorn en de dorpen.

5G baart zorgen

De vijfde generatie mobiele communicatietechnologie (5G) roept bij Apeldoorners vragen op over de invloed van de straling. Hoe zit dat met de straling?

Alle Internetantennes moeten voldoen aan de internationale blootstellingslimieten voor elektromagnetische straling. De totale optelsom van alle elektromagnetische straling mag nooit boven deze limieten uitkomen. Het Antennebureau, het voorlichtingsbureau van de Rijksoverheid controleert de straling en geeft voorlichting over de invloed op onze gezondheid en stelt vast dat de straling nu ruim onder de vastgestelde maximumnormen ligt. In een kennisbericht '5G en mobiele communicatie' beantwoordt het Kennisplatform Elektromagnetische Velden de meest gestelde vragen over 5G-straling en gezondheid. Het Kennisplatform waarin veel Nederlandse toponderzoeksinstituten hun krachten bundelen, kijkt zeker ook naar mogelijke effecten van blootstelling op lange termijn. Vast staat dat in de loop van de tijd de zendsignalen voor mobiele telefoons minder sterk zijn geworden en dat daardoor de blootstelling aan elektromagnetische velden van mobiele telefoons in de loop der jaren lager is geworden.

Het gaat bij de overeenkomst met RadioLed niet om de nieuwe stralingsfrequenties (5G) die de Nederlandse overheid gaat veilen. Het gaat om nieuwe toepassingen met de huidige vierde generatie (4G) mobiele communicatie. De straling van dit initiatief blijft onder het gemiddelde stralingsniveau in Nederland.

Als Apeldoorn snel internet wil aanleggen moet de communicatie met de inwoners veel aandacht hebben. Het gaat dan niet alleen om duidelijkheid over de gevolgen maar ook over de mogelijkheden.

De benodigde technische infrastructuur zoals glasvezelkabels, snelle kabelverbindingen of antennes die nodig zijn voor een hoge internetsnelheid, hebben we nog lang niet op orde. Jammer genoeg heeft KPN zo'n vijf jaar geleden de aanleg van glasvezel vertraagd en Ziggo vindt dat Apeldoorn voldoende heeft aan basissnelheden (Stentor, diginieuws). Het initiatief van de gemeente brengt daarin verandering.

En wij dringen er op aan dat de contractpartners van Apeldoorn zoals RadioLed, geen gebruik maken van Chinese apparatuur omdat we niet naïef moeten zijn over Chinese invloeden. (https://beweging.groenlinks.nl/nieuwerelatiemetchina)

RadioLed moet nog even wachten

Zoals gezegd, we vinden goede communicatie met onze inwoners erg belangrijk. Juist om de angst en het wantrouwen weg te nemen. Dat vindt de meerderheid van de Raad. Daarbij zijn ook vragen gesteld over de status van de nieuwe techniek en die van het bedrijf zelf.

Die vragen hebben het college er toe gebracht de overeenkomst met RadioLed uit te stellen om antwoorden te krijgen en de communicatie verder in te richten.

RadioLed moet dus nog even wachten met snel internet en Apeldoorn ook.

Wat wil GroenLinks

We zijn blij dat de Gemeente Apeldoorn initiatieven neemt die snel internet mogelijk maakt omdat Apeldoorn dan iets van haar achterstand op dat gebied kan inhalen. Het loopt dan meer in de pas met ontwikkelingen als SMART city.

Hoe moet Smart City er dan uitzien? Wat zijn de opbrengsten voor Apeldoorn en Apeldoorners? Wat zijn de (rand)voorwaarden? En welke bijdrage kunnen wij eraan leveren? GroenLinks gaat dat in februari bespreken tijdens één van de ideeëncafe’s. We nodigen deskundigen en beslissers uit om er samen met ons over na te denken en van gedachten te wisselen.