Tot en met maandag 29 maart kunt u een zienswijze indienen tegen het verlenen van een natuurvergunning voor 10.000 vliegbewegingen. U kunt de zienswijze online indienen als u inlogt met uw DigiD. U kunt ook per post een zienswijze indienen.

Op de website van de Stichting Red de Veluwe vindt u een verkorte zienswijze die u kunt gebruiken en uitleg over hoe u dat doet.

 

Waar ging het ook alweer om?
In mei 2019 oordeelde de Raad van State dat o.a. Lelystad Airport een vergunning moet hebben voor de uitstoot van stikstof. Die stikstof komt vrij vanaf het starten van de motoren in Lelystad en waait vanuit daar naar de Veluwe.

De stikstofwaardes zijn al zó hoog op de Veluwe dat er flora en fauna verdwijnt. Daarom kan er niks meer bij maar moeten er eerst maatregelen genomen worden die de situatie aantoonbaar verbeteren.

Leon Adegeest ontdekte dat de stikstofuitstoot van het vliegveld veel te laag is berekend. Wegen zijn weggelaten in de berekening waardoor de uitstoot nèt onder het maximale niveau uitkwam. Door manipulatie van de invoercijfers was de stikstofuitstoot op papier opmerkelijk laag. Actiegroepen deden aangifte wegens valsheid in geschrifte en verduistering van bewijs.

We hebben eind 2019 een handhavingsverzoek ingediend bij Minister Schouten van Landbouw om per direct de werkzaamheden op het vliegveld stil te leggen. Dat heeft ze geweigerd in december 2020. Daar hebben wij beroep tegen ingesteld bij de rechtbank. Deze procedure loopt nog. Enkele weken geleden maakte haar ministerie bekend dat ze van plan is om het vliegveld een vergunning te geven voor 10.000 vluchten. De stikstof die daarmee gepaard gaat, zou Schiphol nog 'over hebben'.

Boeren zijn boos want uitbreidingen op hun erven worden door de rechter tegengehouden. De vergunningaanvraag van Lelystad Airport is een administratieve constructie die feitelijk tot gevolg heeft dat er méér stikstofuitstoot op de Veluwe zal zijn dan nu al het geval is.

Overigens betekent de vergunningverlening niet dat Lelystad Airport 'doorgaat' want de politiek moet nog een besluit nemen en we verwachten dat er nog een langdurig juridisch traject volgt.