Afbeelding door Gemeente Apeldoorn

ICONISCHE McDonald's Mast

Tijdens de politieke markt van donderdag 13 december stonden belangrijke onderwerpen zoals de woonagenda en burgerparticipatie op de agenda.

Daarnaast was ook het Beeldkwaliteitsplan en Bestemmingsplan Carpool Apeldoorn-Beekbergen A1 aan de orde. GroenLinks is vanzelfsprekend voor autodelen en carpoolen. En voor hoge masten als er wieken aan zitten.

Tijdens de bespreking opende GroenLinks de discussie met de vaststelling dat Apeldoorn een groene gemeente is waar bomen de skyline bepalen. Daarbij past in principe geen hoge reclamemast met LED-schermen van Times-square achtige allure. Verder zijn we niet voor het stimuleren van Fast Food, willen we de vleesconsumptie eerder verminderen dan er reclame voor maken en willen de verkeersdruk in Apeldoorn verminderen. Maar daar ging het in deze beraadslagingen niet over.

Het besluit dat aan de raad is voorgelegd gaat nog niet over de mast – die er als voorbeeld is bijgevoegd – maar om het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan voor de Carpool Apeldoorn-Beekbergen A1. GroenLinks kan instemmen met de wijzigingen omdat de raad een bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan in algemene termen vaststelt, en niet specifiek voor één doel. Het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan voldoen aan de ruimtelijke aspecten, en aan de zienswijzen is voldoende tegemoet gekomen en/of de vragen hierover zijn voldoende beantwoord. Daarom heeft GroenLinks voor het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan gestemd.

En het plan voor de mast: we vinden die niet iconisch en voor ons hoeft die dus niet.