Na het zomerreces wordt er gestart met goede communicatiestrategie en gaan alternatieven voor een feestelijke jaarwisseling besproken worden.