Eindejaarsborrel 11 december

Dit jaar op dinsdag 11 december tussen 16.30 en 19.00 uur in het café van Gigant, Nieuwstraat 377.

Zoals altijd voor iedereen die GroenLinks Apeldoorn een warm hart toedraagt.

Voel je welkom!

Fijn als je via groenlinks@apeldoorn.nl even laat weten of je erbij bent.