GroenLinks Apeldoorn complimenteert de SP met een fantastische landelijke campagne om de huurverhoging van 2020 niet door te laten gaan. Daar zijn wij het mee eens. GroenLinks steunde de motie van afkeuring tegen minister Ollongren in de Eerste Kamer. Waarom steunt GroenLinks Apeldoorn dan niet de motie van de SP Apeldoorn?

De motie roept het college op een signaal aan Den Haag af te geven dat de huren te hoog zijn, de huurverhoging gestopt moet worden en er een einde moet komen aan de verhuurderheffing. Verder vraagt de SP colleges in het hele land met lokale verhuurders te spreken over het niet verhogen van de huur. En daar wringt de schoen.

Het gaat er niet om aan welke kant je staat, het gaat erom dat we bereid moeten zijn om daadwerkelijke veranderingen aan te brengen als het gaat om wonen in Nederland.

De problemen op de woningmarkt zijn enorm. Daarom heeft GroenLinks deze week in de Tweede Kamer de initiatiefwet ‘Eerlijk Wonen’ gelanceerd.

 

Deze initiatiefwet gaat veel verder dan de motie van de SP. In deze initiatiefwet wordt naar het geheel gekeken met als doel structurele oplossingen. Thema’s zijn: begrens de huurprijzen, betaalbare koopwoningen, crisispakket bouwen, eerlijk wonen voor iedereen (achternaam mag geen rol spelen), bevries alle huur (conform motie SP), stop huisuitzettingen en last but not least investeer in sociale huurwoningen. Dat staat uitgebreid op www.eerlijkwonen.nu. Op deze website kun je ook aangeven dat je achter de inhoud van deze initiatiefwet staat.

 

Wij verwachten van verhuurders een sociale grondhouding en inzet om maatwerk te leveren als huurders in de problemen komen. De grote woningcorporaties hebben op eigen initiatief al de huurverhoging met drie maanden uitgesteld. Voor de korte termijn is het belang van huurders vooral om de huur te kunnen blijven betalen. Voor de lange termijn is voldoende voorraad van sociale huurwoningen en het verduurzamen van de woningen ook van belang voor huurders.

Er is een totaalpakket nodig. En daarvoor heeft GroenLinks een initiatiefwet ingediend. Wij roepen iedereen op die net als wij de inhoud van de motie van de SP een warm hart toedragen: ga naar www.eerlijkwonen.nu en laat zien dat je achter het gehele pakket staat. Dan brengen we structurele veranderingen tot stand. Daar heeft Nederland behoefte aan.

 

Danny Huizer

Fractievoorzitter GroenLinks Apeldoorn