Aspirant-penningmeester Dennis Boor presenteerde samen met aftredend penningmeester Wouter Voortman de begroting voor 2021, die door de leden instemmend is aangenomen. Onze campagneleider Hans Wijering sprak zijn dank uit voor het enthousiasme waarmee GroenLinks-leden helpen om verkiezingspost in Apeldoorn te bezorgen - hulde voor de inzet van allen, en laten we met nog meer mensen doorgaan! Talitha Bots deed namens de functioneringscommissie verslag van de eerste ervaringen. Ook de kandidaten- en programmacommissie voor de gemeenteraads-verkiezingen in 2022 hebben zich voorgesteld. Beide commissies gaan nu van start. Daarna deed fractievoorzitter Danny Huizer verslag. Hij gaf aan dat ondanks dat GroenLinks een kleine fractie heeft, de partij veel voor elkaar krijgt met steun van leden die regelmatig inbreng geven. Tenslotte gaf onze wethouder nog zijn complimenten aan de fractie, alsook enige achtergrond over hoe Corona speelt in het college en welke uitdagingen dat geeft. Er was ruimte voor vragen en discussie, en ondanks dat het online via de computer moest gebeuren werd er levendig gesproken en werden meningen gedeeld.

De stemming over de bestuurs- en steunfractieleden vond voor het eerst online plaats na de vergadering. Resultaat van de stemming: Dennis Boor benoemd als penningmeester, Wouter Voortman benoemd als algemeen bestuurslid, Hindrik Hettema herbenoemd als secretaris. Dorise van Driel en Ewald te Koppele zijn beide benoemd als steunfractielid. Wij feliciteren hen van harte! Er zijn de komende tijd een paar vacatures, dus als het je leuk lijkt om mee te doen in onze mooie beweging, stuur dan een berichtje naar sollicitatie@groenlinksapeldoorn.nl. Wij gaan graag met je in gesprek.