Dit gezegd hebbende, het is ook super leuk en mega interessant! Vooral dat ik als raadslid direct invloed heb op politieke besluiten en kan strijden voor de normen en waarden van GroenLinks.  

De afgelopen tijd was vooral gericht op inwerken en kennismaken met organisaties in Apeldoorn.

Als fractie zijn we gegroeid in aantal. We hebben nu 4 raadsleden en 3 fractievertegenwoordigers. Nieuw als fractievertegenwoordiger in de fractie is bijvoorbeeld Bas die in zijn eerste PMA onze groene waarden goed heeft neergezet bij de startnotitie over bomenbeleid. Kirsten is ook nieuw aangesloten als vertegenwoordiger. Zij heeft nog geen PMA kunnen doen, maar verrast ons altijd met haar creatieve ideeën en brengt natuurlijk ‘de fractiehond’ Cooper mee. Ewald brengt veel kennis en kunde over de omgevingsvisie en heeft zitting genomen in de rekenkamer.

Dieuwke heeft zich al laten horen bij de PMA’s over kanaal Zuid en Hoenderloo. En Henk zet vol in op het onderwerp vuurwerk en inclusie.

Leuk nieuwtje. Paul is gekozen als voorzitter van de auditcomissie en hij gaat zich weer vol inzetten voor de Euregio. Zelf heb ik in mijn portefeuille veiligheid. Ook op dat gebied speelt alweer genoeg zoals de startnotitie veiligheid in Apeldoorn.

Nu trek ik de spreekwoordelijke wandelschoenen aan en ga lekker op vakantie. Even niet aan politiek denken.

En na het reces hebben we leuke, groene en inclusieve moties en evenementen in de maak. Wil je met ons meedenken? Sluit eens aan bij een fractieoverleg op de maandagavond. Mail dan naar groenlinks@apeldoorn.nl

Hartelijke groet,

Ellen