Inmiddels gaat onze oudste naar de middelbare school. Ook nu vroegen we ons af hoe en waarop kiezen we een school? Gelukkig hadden we nog niet te maken met corona en konden we naar hartenlust alle opendagen af. Wat fijn dat er in Apeldoorn zo veel keuze is tussen kwalitatief goede scholen! Natuurlijk zijn er altijd aandachtsgebieden, een daarvan is het praktijkgerichtonderwijs. Niet het onderwijs zelf, maar de beeldvorming erover.

Liever GroenLinks
Als je praktisch bent opgeleid is daar vaak minder waardering voor dan wanneer je aan een universiteit hebt gestudeerd. GroenLinks vindt dat er veel meer aandacht en waardering moet zijn voor praktijkgericht onderwijs. Om een toekomst te bieden voor jongeren in het middelbaar beroepsonderwijs ondersteunt GroenLinks initiatieven om onderwijs en bedrijfsleven met elkaar te verbinden. Bedrijven in Apeldoorn staan te springen om praktisch geschoolde mensen in de techniek en bouw. Ook op het gebied van de veiligheidssector kunnen veel jongeren lokaal opgeleid worden. GroenLinks wil dat er onderwijs mogelijkheden zijn voor alle niveau’s en ondersteunen de initiatieven voor hoger en universitair onderwijs in Apeldoorn.

En met een man die docent is op een middelbare school en door de tenenkrommende verhalen die ik soms van leraren op onze basisschool hoor, kan ik het niet nalaten het volgende verzoek te doen aan alle ouders met kinderen op school. Respecteer en vertrouw op het professionele oordeel van een docent/ leraar.

Hartelijke groet,
Ellen Soorsma
#nr2