Wij leven in een mooie gemeente. En dat komt niet alleen door de mooie gebouwen en de groene omgeving, maar (vooral) door het uitgebreide vrijetijdsaanbod in Apeldoorn.

GroenLinks heeft veel waardering voor onze sportverenigingen en onze culturele partners. Niet alleen de "GROTE" instellingen, maar vooral ook de vele verenigingen waar je kunst en cultuur kunt beoefenen en kunt genieten.

Onze gemeente wordt pas leefbaar als wij, en dat wil zeggen iedereen, de mogelijkheid heeft om de vrije tijd in te vullen zoals iemand dat wenst. Iedereen moet mee kunnen doen, dat noemen wij een inclusieve samenleving.

Het brede sport- en cultuuraanbod moet dus goedkoop, laagdrempelig en bereikbaar zijn. 

In de afgelopen jaren hebben wij, samen met tal van sportverenigingen en sportscholen, er aan gewerkt dat sporten voor iedereen mogelijk is en daarmee zorgt voor contacten met gelijkgestemden, plezier voor de beoefenaars en natuurlijk ook de broodnodige beweging voor een betere gezondheid.  

Naast bewegen zet GroenLinks ook in op een breed en bereikbaar cultureel aanbod. De gratis bibliotheekpas voor onze jeugd, festivals en een breed aanbod bij Coda, Gigant, ACEC en Orpheus zorgen ervoor dat niemand iets tekort hoeft te komen. De talrijke verenigingen nodigen uit om je eigen energie en creativiteit samen met anderen te ontplooien.

Het is mooi wonen in Apeldoorn en  ook heel erg genieten in je vrije tijd!
Voor iedereen!

Detlev Cziesso
Wethouder en lijstduwer #19