Een tijdje terug zag ik in OP1 een uitzending voorbijkomen over de Waterstof-economie. Machiel Mulder hoogleraar energiemarkten RUG en Richard van der Sande hoogleraar toegepaste natuurkunde TU/e concluderen, dat waterstof niet bijdraagt om de CO2-doelen van 2030 te halen.
Gedeputeerde Jan van der Meer (GroenLinks gedeputeerde van Gelderland) geeft in de Gelderlander een reactie op professor Smeulders, door te stellen dat waterstof hoe dan ook een inefficiënte manier is om in te zetten in de gebouwde omgeving.

Aansluitend op deze stukken wil ik de inefficiëntie op het gebied van waterstof in voertuigen belichten. Elon Musk noemde de brandstofcellen voor waterstofvoertuigen in 2016 al gekscherend “fool cells”, doelend op de enorme inefficiëntie van het ketenrendement van waterstof. Net als hij ben ik ook voor het rechtstreeks inzetten van elektriciteit, nu we nog volstrekt onvoldoende groene energie hebben en de besparingen, die 2030 gehaald moeten worden, bij lange na niet halen.

Daarom hier nog even een uitleg waarom waterstof alleen ingezet moet worden, wanneer er een overschot aan groene energie is en uit dit overschot waterstof kan worden geproduceerd, waar op een later tijdstip weer elektriciteit van kan worden gemaakt.

Waterstof is een element dat gebonden vorm in de vrije natuur voorkomt en er zijn drie soorten waterstof te onderscheiden:

-    Grijze waterstof: geproduceerd met fossiele brandstoffen als bron, waarbij CO2 aan de atmosfeer wordt afgegeven.
-    Blauwe waterstof: geproduceerd met fossiele brandstoffen als bron, waarbij CO2 wordt afgevangen, gecomprimeerd en ondergronds opgeslagen. Hiervoor is een extra energiecentrale nodig om van 3 energiecentrales (kolen of gas) de CO2 plus de eigen CO2 die de energiecentrale zelf produceert, af te vangen en op te slaan.
-    Groene waterstof: gemaakt van duurzame energie, opgewekt met wind en zon. De efficiëntie, hieronder verder toegelicht, is echter dermate laag dat de energie transitie hierdoor massief wordt afgeremd.

Voor onze sterk groeiende mobiliteit zal waterstof gemaakt moeten worden uit duurzaam opgewekte elektriciteit: groene waterstof dus. Bij dit proces wordt een deel van de elektriciteit omgezet in warmte.
Hierbij gaat ongeveer de helft aan energie verloren, afhankelijk van het proces dat wordt gebruikt.
De andere helft blijft over in de vorm van waterstof. Deze waterstof kun je comprimeren en/of diepvriezen tot -252,87 graden Celsius om het te vervoeren (denk daarbij aan de huidige LNG schepen die nu naar Europa varen) en/of op te slaan en daarna te tanken in een voertuig.

Eenmaal in het voertuig moet de waterstof weer worden omgezet in elektrische energie, die de elektromotor in het voertuig laat draaien.
Ook hierbij gaat weer de helft verloren en we houden daarna maar een kwart van de energie over, die we oorspronkelijk duurzaam hebben opgewekt.
Dan is er nog ca 10-15% verlies kijkend naar transport en opslag.
Uiteindelijk houden we slechts een vijfde deel aan energie over, waarmee het voertuig kan worden aangedreven.

Anders gezegd, als er 4 windmolens energie opwekken t.b.v. de productie van waterstof en mobiliteit, zullen 3 van deze 4 windmolens uitsluitend energie opwekken, die verloren gaat in warmte in het ketenproces.
Dit betekent dat de faciliteiten om duurzame energie te produceren toe moeten nemen met de factor 4. Wie gaat dat betalen nog afgezien van de ruimtelijke inpassing?
De energietransitie wordt door de zgn. Waterstof-economie enorm afgeremd. Waterstof moet dus pas ingezet worden, als er een overvloed aan groene energie is en dat is nu absoluut nog niet het geval.

Laten diegenen die waterstof nodig hebben voor hun eigen processen, deze waterstof op eigen kosten produceren en geen dure subsidies aanvragen.

Laten we dus alstublieft de groene energie, die we nu nog maar mondjesmaat opwekken, zo efficiënt mogelijk gebruiken. Dit betekent dus rechtstreeks gebruik van elektriciteit. Zo niet, dan zal de energietransitie ernstig worden vertraagd.

Arjan Heinen
#9

 

Wil je meer informatie lezen:

Bekijk de powerpoint presentatie met uitleg over de integrale energievisie 2030 van GroenLinks Apeldoorn. Klik dan hier.

https://www.duurzaamgebouwd.nl/expertpost/20190509-waterstof-draagt-nie…

http://www.janvandermeer2010.nl/gelderland-neemt-afscheid-van-aardgas/