Bedankt voor je stem en je vertrouwen

Afgelopen week heeft GroenLinks heel veel stemmen gekregen bij de Provinciale Staten verkiezingen. Ruim een verdubbeling t.o.v. 2015. In Apeldoorn met in totaal 162.423 inwoners was de score als volgt:

  • 2015: 3058 stemmen (5,1%) - opkomst 48.6%
  • 2019: 7629 stemmen (10,5%) - opkomst 57.4%

Wat een geweldig mooi resultaat! Met meer raadszetels in de Provinciale Staten en met steun van een grotere achterban kunnen we meer bereiken van onze idealen.

Op 23 mei 2019 worden de Europese Verkiezingen gehouden. Ook dan hopen we op een groot aantal stemmen voor GroenLinks. Want ook in Europa gaat het ergens om. En plaatselijk hebben we natuurlijk ook ideeën, die we graag willen uitvoeren. We willen ons ook hier inzetten voor een duurzame, inclusieve samenleving, waarin iedereen er toe doet en er bij hoort.

Wil je hieraan bijdragen door mee te denken en mee te doen, sluit je dan aan en word lid. Op dinsdag 9 april 2019 is de eerstvolgende algemene ledenvergadering, waarvoor alle GroenLinks-leden van Apeldoorn en omgeving van harte uitgenodigd zijn.