Op donderdag 29 juni vond de algemene beschouwing plaats waar de plannen voor de komende periode werden besproken. De onderstaande tekst is de bijdrage van GroenLinks Apeldoorn.

 

Voor het geval u heeft opgelet bij de Meerjarenprogrammabegroting (MPB) van afgelopen november, ja dit is zelfde intro. En dit is voor GroenLinks Apeldoorn nog altijd even actueel.

Afgelopen week konden we lezen dat Nederland op de ranglijst van kinderrechten van plek 4 naar plek 20 duikelt. De daling wordt veroorzaakt door slechte scores in de domeinen gezondheid en gunstig klimaat voor de rechten van het kind.

Daarom zijn wij nog steeds blij dat we werken met het principe Brede Welvaart, dit heeft oog voor alle Apeldoorners in de dorpen en de stad nu en in de toekomst. Maar het kijkt ook verder dan alleen financieel. Voor ons een belangrijke basis voor een mooier, fijner en groener Apeldoorn.

De Voorjaarsnota (VJN) “We pakken door!” laat dit ook zien. Het college is hard aan het werk en dat zien we duidelijk terug in de VJN. Er wordt flink geïnvesteerd, dat vinden wij als GroenLinks Apeldoorn broodnodig en spannend tegelijk.

Er is veel aandacht voor groen en verduurzaming:
Nika (natuur inclusief en klimaat adaptief) bouwen is groot opgenomen in de VJN. Dit raakt ook aan brede welvaart. Alles heeft met Alles te maken:

Bij nieuwe projecten waarbij goedkopere woningen komen wordt al snel gesneden in groen en klimaatadaptatie, dat is super zonde want dan weten we zeker dat we over 10 jaar de boel moeten openbreken bijvoorbeeld om hittestress tegen te gaan. Daarom is het belangrijk om vooraf te investeren in natuurinclusief en klimaatadaptief bouwen. Hierin investeren verkleint de kloof tussen rijk en arm & gezond en ongezond. Een groene omgeving is beter voor de gezondheid en het welzijn van mensen. Een royaal en groen Apeldoorn is wat we willen. In dit kader wil ik ook benoemen dat wij blij zijn met investeringen in het warmtenet en de warmte rotonde. Dat we gebruik gaan maken van warmte die anders verloren gaat. Daar zijn investeringen voor nodig omdat je je infrastructuur opnieuw moet aanleggen. We zijn ook erg benieuwd naar de mogelijkheden om dit ook in andere buurten aan te sluiten na Kerschoten.

Graag roepen we het college op om te evalueren en nauwlettend te volgen hoe dit (nika en warmtenet) bevalt zodat we dit bij toekomstige projecten verder kunnen uitrollen.

Cultuur is wat ons betreft een belangrijk onderdeel van een gezond, divers en nieuwsgierig Apeldoorn. Daarom kijken we met evenveel nieuwsgierigheid uit naar de beleidsnota Cultuur. Cultuur moet toegankelijk zijn voor iedereen in Apeldoorn, dus laagdrempelig en openbaar. ACEC pakt daar een belangrijke rol op. Zie de evaluatie die onlangs verschenen is. Omdat de extra subsidie nu voor nog 1 jaar vastligt en wij dat graag gecontinueerd willen zien in een overgangsfase naar de nota komen we met een amendement om deze subsidie te verlengen.

Inclusie GroenLinks heeft de ambitie dat wij de meest inclusieve gemeente worden. Iedereen kan meedoen op alle niveau’s. Kernwoorden hierbij zijn gelijkwaardigheid en diversiteit. Iedereen doet mee en doet ertoe. Dit onderwerp komt bijvoorbeeld terug bij het warmtenet, waarbij het voor GroenLinks van belang is dat het ook betaalbaar zal zijn voor de inwoners, iedereen moet mee kunnen doen. Dus ook mensen met een smalle beurs.

We kijken dan ook erg uit naar de behandeling van het actieplan inclusie die voor na de zomer gepland staat.

Samenvattend zijn wij blij dat een aantal van onze speerpunten duidelijk terugkomen in de VJN. Investeren in Brede Welvaart vraagt het loslaten van ‘economisme’. Investeren in Brede welvaart doen we met het oog op een royale, groene, gezonde, veilige en sociale toekomst….We zijn de rentmeesters voor toekomstige generaties.

Dank u wel.
 

 

De video van de bijdrage van GroenLinks kun je terugkijken als je hier klikt.