Foto: Sven Scholten

Ariane van Burg

Raadslid

Mijn naam is Ariane van Burg, ik ben geboren op 20 januari 1959 in Amsterdam, getrouwd en moeder van drie volwassen kinderen en oma van twee kleinkinderen. Sinds 1985 woon ik in de gemeente Apeldoorn, in Radio Kootwijk.

Ik heb fysiotherapie en bewegingswetenschappen gestudeerd. Inmiddels ben ik al heel lang niet meer in die richting werkzaam geweest. Ik ben actief geweest in allerlei vormen van vrijwilligerswerk. Zo was ik onder meer vijftien jaar actief in de dorpsraad van mijn woonplaats Radio Kootwijk. Ongeveer negen jaar ben ik voorzitter van deze dorpsraad geweest.

Ik ben lid geworden van GroenLinks omdat het motto “op zoek naar een nieuw evenwicht” mij erg aansprak. Ook een partij die zichzelf vrijzinnig noemt heeft mijn belangstelling. Het evenwicht tussen mens en maatschappij, tussen mensen onderling, tussen mens en dier en tussen mens en milieu staat erg onder druk. Ik wil mij inzetten voor het herstel van deze evenwichten.
Ik wil een stem zijn voor kwetsbare groepen die niet (goed) voor zichzelf kunnen opkomen. Ik wil mee knokken voor wat kwetsbaar is.

Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 ben ik raadslid voor GroenLinks en na de verkiezingen van 2014 ben ik fractievoorzitter geworden. Na inmiddels 12 jaar raadslid te zijn geweest voor GroenLinks in de gemeente Apeldoorn wil ik langzamerhand het stokje overdragen aan een nieuwe generatie GroenLinks raadsleden.

Na het afronden van de coalitie onderhandelingen en het presenteren van het coalitie akkoord 2018-2022 ben ik teruggetreden als fractievoorzitter en blijf ik nog tijdelijk raadslid om mijn kennis en ervaring over te dragen aan een nieuwe fractie.