Kirsten Regtop zal de avond begeleiden, o.a. door het voeren van een panelgesprek. Het panel bestaat uit: Henk Veneman, Eva Siebelink en Annette Nobuntu Mul.
Henk Veneman en Eva Siebelink zijn zeer betrokken op dit thema en tevens leden van de GroenLinks (steun)fractie.
Annette Mul raakte in Zuid-Afrika in de ban van Ubuntu. Zij geeft een presentatie over wat de Nederlandse samenleving kan hebben aan de beginselen van Ubuntu en de rol van vrouwen hierin.

Heb je interesse om aanwezig te zijn? Meld je dan aan via groenlinks@apeldoorn.nl
Je ontvangt de zoomlink van tevoren via email.