Op 15 maart 2023 vinden de volgende verkiezingen voor de Provinciale Staten plaats. De Provinciale Staten kiezen de Eerste Kamer. Meer informatie is te vinden op de website van de Kiesraad en de website van Groenlinks Gelderland

https://www.kiesraad.nl/verkiezingen/provinciale-staten

https://gelderland.groenlinks.nl/voorbereiding-provinciale-verkiezingen-15-maart-2023

Op dezelfde dag vinden ook de waterschapsverkiezingen plaats. Meer informatie is te vinden op de website van de Kiesraad en de website van Water Natuurlijk

https://www.kiesraad.nl/verkiezingen/waterschappen

https://waternatuurlijk.nl/verkiezingen-2023-2027