Als er veel mensen meedoen en de groep dus groot is, is het wel zinvol om enkele spelregels te hanteren. Het is niet de bedoeling om overbodige appjes te verzenden of vele keren een emoji te ontvangen. Iedereen wordt dan overbelast door de hoeveelheid appjes en dan haken mensen af, wat jammer zou zijn. Vanzelfsprekend gelden de normale omgangsnormen voor wat betreft het taalgebruik.

Als je het leuk vindt om mee te doen, kan je een mail zenden naar heleen.boonstra@groenlinksapeldoorn.nl Je wordt dan aan de app-groep toegevoegd.

Belangrijk is dat je dan je telefoonnummer doorgeeft. En dat je aangeeft of je akkoord bent dat je naam vermeld wordt bij het telefoonnummer.

In het kader van de AVG:

  • Het doorgeven van je gegevens houdt in, dat je akkoord bent dat anderen in de GLA leden-app jouw naam en telefoonnummer kunnen zien.
  • Bij deelname verplicht je je, dat je geen namen en telefoonnummers uit de app-groep doorgeeft aan derden.
  • Het is dus een besloten app-groep met privégegevens, die niet bij anderen terecht mogen komen.