Mijn naam is Marieke Gorkink, 54 jaar. Ik woon in Apeldoorn, met mijn man Peter. We hebben twee zonen, waarvan er 1 nog thuis woont.

Het is een onstuimige tijd waarin we leven. Letterlijke en figuurlijke stormen komen over ons heen. Dat geeft voor velen angst en onrust. Maar ik zie ook hoop. Hoop op een nieuw fundament in onze samenleving, waarin we ons weer verbonden voelen met de natuur en met elkaar. Daar wil ik graag aan bijdragen en dat probeer ik op verschillende manieren te doen.

Als communicatieadviseur werk ik al vele jaren aan duurzame thema’s. Ik heb dat 14 jaar als ZZP’er gedaan en sinds drie jaar ben ik in dienst bij de Gelderse Natuur en Milieufederatie. Onderwerpen waar ik op dit moment aan werk zijn bijvoorbeeld energietransitie, verduurzaming landbouw, voedsel, schone lucht, duisternis en participatie. Naast mijn inhoudelijke taken, werk ik samen met de directeur aan zaken als profilering, meerjarenplannen en het personeelsbeleid.

Met de meer sociale onderwerpen kom ik in aanraking in mijn rol als voorzitter van de Corporatieraad van de Woonmensen. Daar bespreken we thema’s als draagkracht in buurten, vereenzaming, verloedering en sociale cohesie.

Verder ben ik in het verleden actief geweest bij de Apeldoornse energiecoöperatie deA. Daar heb ik de communicatie verzorgd en op dit moment begeleid af en toe het energiecafé.

En tot slot begeleid ik voor Samenspraak al een aantal jaren dialooggesprekken tijdens de Dag van de dialoog.

Heb ook nog een paar hobby’s zoals schrijven, schilderen, zingen en hardlopen. Onlangs heb ik een gedichtenboekje uitgegeven met de titel Voor jou en af en toe schrijf ik een blog.

GroenLinks

Ik ben sinds enige jaren lid van GroenLinks en heb twee maal deel genomen aan de kandidatencommissie. Dat waren leerzame ervaringen. En nu ben ik gevraagd om tijdelijk de rol van voorzitter op mij te nemen. Dat vind ik een mooie taak en daar wil ik mij ook graag voor inzetten. Ik breng graag mijn kennis en ervaring in en hoop dat ik een verbindende rol mag vervullen tussen fractie, bestuur en leden, zodat we met elkaar kunnen werken aan een mooie, duurzame en inclusieve samenleving.