Nieuws van Danny Huizer

Wonen in Apeldoorn (2)

In ons item van 17 november 2018 is al aangegeven dat wij als raad met elkaar in gesprek waren over de Woonagenda voor de komende jaren. Wij zijn blij met het resultaat, de agenda past namelijk bij onze waarden. Zowel ons rode als ook ons groene hart vinden wij terug in het beleid voor de komende vier jaar. Daarnaast zijn wij ook blij met het gegeven dat iedereen mee mag doen en erbij mag horen: de inclusieve samenleving.

Lees verder