Van de fractievoorzitter … mei 2020

In de laatste weken hoor ik steeds vaker mensen zeggen: dat de wereld er anders uit zal zien na de Coronacrisis. Vaak voegt men daaraan toe dat het virus ook positieve effecten heeft. De lucht is frisser, amper nog vliegtuigen die hun sporen achterlaten, meer waardering voor de vitale beroepen en de mensen zijn vriendelijker. Ik heb er moeite mee om positieve gevolgen te verbinden aan Corona. Ik ben werkzaam in de verpleeghuissector en merk dagelijks de gevolgen voor de mensen die daar wonen en werken. Mensen die ziek worden en zelfs overlijden aan de gevolgen van Covid-19 zijn helaas geen uitzondering. Mijn vrouw werkt in de thuiszorg en stapt iedere dag op haar fiets om de medemens thuis onbeschermd te verplegen. Helaas is zij geen uitzondering, velen zetten zich vol overtuiging voor anderen in. De mogelijke risico’s die het met zich mee brengt, neemt men op de koop toe. Ik hoor de verhalen vanuit de ziekenhuizen in Brabant en vanuit de dorpen die als brandhaard te boek staan. In mijn beleving heeft het virus alleen maar nadelige gevolgen.

Wat men bedoelt te zeggen met positieve gevolgen gaat volgens mij over de positieve gevolgen van ons gedrag. We maken geen pretvluchten meer binnen Europa, we rijden minder in de auto, we kopen lokaal, we applaudisseren voor de mensen in de zorg. Als gevolg van het virus zijn wij nu gedwongen ons anders te gedragen, al die verbeteringen zijn dus een gevolg van ons veranderde gedrag.

 

Veelal hoor ik mensen roepen dat de landelijke overheid het allemaal anders moet gaan doen, zodat wij sterker en vooral ook duurzamer uit deze crisis zullen komen. Maar wat mogen wij verwachten van deze overheid die gericht is op het in stand houden van het belastingparadijs voor de grote bedrijven. De luchtvaart moet gered worden, multinationals die weinig tot geen belasting betalen worden met belastinggeld bijgestaan en bedrijven die financiële steun krijgen voor het behoud van banen mogen straks mensen ontslaan. De overheid roemt de zorg en gelijktijdig kent Apeldoorn, net als de andere gemeenten, grote tekorten binnen het Sociale Domein. Laten wij dus niet wachten op de landelijke overheid, maar laten wij ons gedrag blijven veranderen. Daar ligt onze directe invloed.

 

Wij kunnen de keuze maken om bijvoorbeeld minder of helemaal niet meer te gaan vliegen. Mede dankzij GroenLinks wordt het internationale treinverkeer een aantrekkelijk alternatief voor het vliegen binnen Europa. Vrij eenvoudig zijn steden als Parijs, Londen, Berlijn een ook Wenen en Turijn per trein te bereiken. Al mijmerend zie je vanuit je raam ook nog eens hoe mooi Europa eigenlijk wel niet is.

Wij kunnen er ook voor kiezen om met onze boodschappen positief bij te dragen aan onze omgeving. Biologisch, een boek bij de lokale boekwinkel, groenten en fruit op het winkelcentrum en onze kleding in het centrum. Kiezen voor de lokale middenstand helpt een gemeente als Apeldoorn. Het geeft immers reuring en het zorgt voor banen. Bijkomend voordeel zal zijn dat er minder busjes rondrijden om pakketjes met veel te goedkope producten die meestal geen lang leven beschoren zijn rond te rijden.

Veel kunnen we dus bereiken met ons gedrag. Vanzelfsprekend moet iemand het wel allemaal financieel kunnen opbrengen. Veel mensen zullen niet in staat zijn om met alles bewuste keuzes te maken. Dat is te begrijpen, het gaat mij ook niet om goed of fout. Het gaat mij er om welke mogelijkheden heeft een ieder en of men die wil benutten.

 

Als het gaat om GroenLinks Apeldoorn dan kan ik zeggen dat wij een bijdrage leveren aan onze omgeving. Zo heeft Rachel recht vanuit haar hart een betoog gehouden om te voorkomen dat we straks megastallen in onze omgeving hebben. Samenwerken met de boeren is wat wij willen, samenwerken om te vergroenen, te verduurzamen, om een goede stap naar de toekomst te zetten. Onze Paul heeft het initiatief genomen om in samenwerking met andere GroenLinks-fracties en onze collegae in de provincie afspraken te maken over de regionale energiestrategie (RES). Hoe betrekken wij onze achterban bij dit onderwerp, hoe laten wij een duidelijk en stevig GroenLinks-geluid horen? Dat zijn de vraagstukken waar men met elkaar over in gesprek is. Het zijn twee mooie voordbeelden van hoe onze fractie aan de weg timmert.

Wij willen echter meer. Wij willen samen met jou een groen en sociaal geluid laten horen om andere mensen ook in beweging te krijgen. In samenwerking met onze campagneleider (Hans Wijering) en ons bestuur gaan wij uitvoering geven aan een permanente campagne. Daar horen thema-avonden bij, spontane acties zoals recent in de Kapelstraat (wel/niet fietsen), huis-aan-huis acties en nog veel meer. Wij willen jou vragen om ons te helpen. Dat kan je doen door met de mensen om je heen in gesprek te gaan over je bewuste keuzes. Je kan je kandidaat stellen voor een bestuursfunctie, voor de kandidatenlijst voor de eerstvolgende verkiezingen. Je kan meehelpen om een activiteit op te zetten, of om eenmalig te helpen bij de uitvoering. Je kan in alle denkbare vormen een bijdrage leveren, zodat het bij jou en je beschikbare tijd past.

Zoals reeds gezegd: een virus heeft geen positieve gevolgen. Het veranderen van gedrag wel. Samen kunnen we veel, heel veel. Ik hoor graag van je.

 

Danny Huizer

Fractievoorzitter GroenLinks Apeldoorn