Nieuws over Wouter Voortman

Van de voorzitter...

Als bestuur willen wij jullie als belangstellenden eens per ongeveer twee maanden laten weten wat de onderwerpen zijn waar wij in die periode aan hebben gewerkt. Wij doen dat in de vorm van een brief van de voorzitter. Dit is de tweede editie.

Lees verder

Van de voorzitter...

Als bestuur willen wij jullie als belangstellenden eens per ongeveer twee maanden laten weten wat de onderwerpen zijn waar wij in die periode aan hebben gewerkt. Wij doen dat in de vorm van een brief van de voorzitter. Dit is de eerste editie.

Lees verder

Wouter blogt! Mijn beleving van onze ALV

Poeh he, zo’n lange ALV hebben we lang niet gehad. 2 uur en 3 kwartier bezig met vergaderen, er zijn leukere dingen te verzinnen. Maar…… eigenlijk heb ik er helemaal geen slecht gevoel bij. Het was namelijk gewoon een gezellige avond met grapjes, koekjes en, niet op de laatste plaats, leuke mensen. Kortom, was je er niet? Kom de volgende keer gewoon wel!

Lees verder

Algemene Ledenvergadering

De najaars-ALV 2018 vond dit jaar plaats bij "Veilig Thuis" in Apeldoorn Osseveld, de werkplek van ex-voorzitter Kirsten Regtop. Er waren 23 leden aanwezig, die tijdens deze vergadering Arjin Jans als bestuursvoorzitter, Wouter Voortman als penningmeester, en Eva Siebelink en Mike Tuithof als steunfractieleden hebben benoemd. Het bestuur van GroenLinks Apeldoorn dankt "Veilig Thuis" voor het beschikbaar stellen van deze mooie lokatie.

Lees verder