Nieuws over Mike Tuithof

Houtrook

In juni hebben wij een eerste bijeenkomst gehad met diverse geïnteresseerden over het thema houtrook. Mike schreef daar toen dit blog over. Op dinsdag 19 februari hebben wij een vervolgavond georganiseerd waarin we hebben teruggekoppeld welke zaken wij hebben onderzocht.

Lees verder

Wouter blogt! Mijn beleving van onze ALV

Poeh he, zo’n lange ALV hebben we lang niet gehad. 2 uur en 3 kwartier bezig met vergaderen, er zijn leukere dingen te verzinnen. Maar…… eigenlijk heb ik er helemaal geen slecht gevoel bij. Het was namelijk gewoon een gezellige avond met grapjes, koekjes en, niet op de laatste plaats, leuke mensen. Kortom, was je er niet? Kom de volgende keer gewoon wel!

Lees verder

Algemene Ledenvergadering

De najaars-ALV 2018 vond dit jaar plaats bij "Veilig Thuis" in Apeldoorn Osseveld, de werkplek van ex-voorzitter Kirsten Regtop. Er waren 23 leden aanwezig, die tijdens deze vergadering Arjin Jans als bestuursvoorzitter, Wouter Voortman als penningmeester, en Eva Siebelink en Mike Tuithof als steunfractieleden hebben benoemd. Het bestuur van GroenLinks Apeldoorn dankt "Veilig Thuis" voor het beschikbaar stellen van deze mooie lokatie.

Lees verder