De campagne zit er – voorlopig – op! Maar we gaan verder!

Het zal jullie niet zijn ontgaan dat we dit jaar twee maal verkiezingen hebben gehad: in maart voor de Provinciale Staten, in mei voor het Europees Parlement. In beide is GroenLinks gestegen in de kiezersgunst. In Apeldoorn gingen we in mei van 3032 naar 5129 stemmen. Een stijging van 6,6% naar 9,6%, maar we willen verder groeien. We gaan verder!

Kiezersgunst bereik je op verschillende manieren: door een aansprekend programma, door veel aanwezig te zijn in de media en door goed campagne te voeren. Campagne voeren heeft diverse uitingsvormen. Landelijke presentatie is van grote invloed. Wanneer Jesse op TV een goed verhaal heeft dan heeft dat een positieve invloed, wanneer een kamerlid aftreedt door interne heibel dan heeft dat een slechte invloed.

Een enorm grote bijdrage levert persoonlijk contact. Voor veel kiezers zijn politieke partijen abstracte organisaties. Wanneer echter leden van die partijen bij (potentiële) kiezers aanbellen en geïnteresseerde vragen stellen dan gaat de politiek leven. Wanneer blijkt dat leden van GroenLinks normale mensen zijn die een bepaalde mening hebben over de inrichting van de maatschappij en die komt enigszins overeen met de (potentiële) kiezer, dan denkt die mevrouw of mijnheer later in het stemhokje “Die GroenLinkser die laatst bij mij aan de deur kwam dat was een aardige vrouw/man. Ach ik stem daar maar eens op GroenLinks, ze hadden wel een goed verhaal”. 

Wij zijn daarom in Apeldoorn “langs de deuren” geweest. Relatief veel met de Provinciale Statenverkiezingen, wat minder met de “Europese” verkiezingen. In totaal zijn we ca. 10 maal de straat op geweest (inclusief flyeren bij het station).

Bij deze wil ik iedereen die heeft geholpen heel hartelijk bedanken. Of je nou slechts één maal hebt geholpen of vijf maal: alle bijdragen worden enorm gewaardeerd. Ca. 20 mensen binnen Apeldoorn hebben zich voor de GroenLinkse campagne ingezet: geweldig.

Zit het er nu op? Je hoort het al aankomen: ja en nee!

Wij zijn bezig met de “permanente campagne”. Onze aanwezigheid in de wijken is blijvend. Niet: “Ja, nu er verkiezingen zijn komen jullie langs de deur maar anders zien we jullie niet…”. De gelegde contacten moet je warm houden.

Het zijn barre tijden: wij Groenlinksers maken ons druk om het klimaat, om de natuur, om een eerlijke verdeling van welzijn en welvaart. Tegelijkertijd zijn er krachten in de maatschappij die hameren op de nationalistische “Alleingang”, krachten die roepen dat er niets met het klimaat aan de hand is. Die wetenschappelijk onderzoek afdoen als slechts een “mening”. Hun kwaadsprekerij vindt meer en meer ingang in de maatschappij, daarbij geholpen door weinig kritische media.

Op deze kwaadsprekerij is een krachtig antwoord nodig. We moeten tegenwicht bieden. Dat is niet gemakkelijk: maar het kan wel. Door ons massaal uit te spreken. Door aan te geven dat er wél wat met het klimaat moet gebeuren. Door aan te geven dan belasting niet alleen door werknemers maar óók door het bedrijfsleven moet worden betaald. Daarvoor hebben we mensen nodig.  Veel mensen. GroenLinks Apeldoorn heeft meer dan 150 leden. Dat is een groot potentieel om onze Huis-aan-Huis acties te versterken.

Apeldoorn geeft 162.432 inwoners (ik schat ~140.000 kiesgerechtigden). Daarvan hebben 5129 mensen op GroenLinks gestemd (opkomst 42,3%). Bij een hogere opkomst moeten wij naar de 10.000 GroenLinks stemmers. Dan is er werk aan de winkel. Daar hebben we iedereen die kan en wil voor nodig.

Het kabinet heeft geen meerderheid in de Eerstekamer, er zijn  twistpunten. Het kabinet kan zo maar vallen. Historisch gezien gebeurt dat vaak over een futiliteit. Meestal niet kort voor de geplande verkiezingen. Omdat coalitiepartijen bij een demissionaire status van het kabinet eerder de handen vrij hebben om campagne te voeren.

Wij moeten dus altijd in de startblokken van de volgende campagne staan. We zeggen daarom: alle hens aan dek.

Bij de volgende campagne hopen we weer te kunnen rekenen op de mensen die zich ook nu verdienstelijk hebben ingezet. We zouden erg blij zijn met de hulp van iedereen die nog geen gelegenheid zag om zich voor de campagne in te zetten. Jullie zijn nodig! Heb je ideeën voor onze campagne? Kunnen we je helpen als je twijfelt? Bel op, stuur een e-mail!

Wees welkom.

Hartelijke groet,

Hans Wijering, campagneleider
06-12578707