Vervolgsessie werkgroep houtrook

Vorig jaar hebben we in de werkgroep bijeenkomst de effecten van stoken geïnventariseerd, bekeken vanuit verschillende invalshoeken zoals onder andere milieu gezondheid, gedrag, etc. Graag nodigen we je uit voor een (vervolg-)sessie van de werkgroep over houtrook. Deze vindt plaats op dinsdag 19 februari aanstaande van 19.30 tot 21.00 uur. Locatie: in het eet/werkcafé in het tijdelijke gemeentehuis, Stationsplein 50.

In de bijeenkomst van vorig jaar hebben we eveneens met elkaar oplossingen bedacht voor dit thema. De uitwerking hiervan heb je ontvangen in een terugblik over de werkgroep bijeenkomst van 26 juni 2018 en is te lezen op onze site.

Intussen heeft GroenLinks Apeldoorn de oplossingsrichtingen getoetst aan de bestaande en eventueel in ontwikkeling zijnde wet- en regelgeving. Nu willen we hier graag vervolg aangeven met een nieuwe bijeenkomst van de werkgroep, waar we:

  • bespreken welke oplossingen op basis van de bestaande en in ontwikkeling zijnde wet- en regelgeving gerealiseerd kunnen worden;
  • de oplossingen gaan concretiseren om ze aan het college aan te kunnen bieden.

Graag nodigen we je uit om deel te nemen aan dit vervolg van de werkgroepsessie over houtrook. Zoals geschreven vindt deze plaats op dinsdag 19 februari aanstaande van 19.30 tot 21.00 uur. Locatie: in het eet/werkcafé in het tijdelijke gemeentehuis, Stationsplein 50.

We starten de avond met een presentatie van Jos Merks van het Luchtfonds. Je bent van harte welkom! Fijn als je je aan wil melden via groenlinks@apeldoorn.nl.

Locatie

Stationsplein 50
Apeldoorn
Nederland